enertec 2/2016 - Page 54

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. RISKIANALYYSI PARANTAA TOIMINTAVARMUUTTA Järjestelmien toimintahäiriöihin on syytä varautua jo laitosta suunniteltaessa. Kriittiset osajärjestelmät ostetaan nykyisin kokonaistoimituksina, siksi niiden riskit on jo tiedonkulun kannalta hyvä kartoittaa. AL SAFETY DESIGN OY Espoosta on laatinut vuodesta 1991 alkaen riskianalyysejä mm. prosessilaitoksille ja uusille energiajärjestelmille. ”Autamme asiakkaitamme kehittämään ylivoimaisia teknologiatuotteita, jotka toimivat luotettavasti ja turvallisesti”, toimitusjohtaja DI Antti Lyytikäinen tiivistää. Hänen mukaansa riskikonsultti on ’puolueeton 3. osapuoli’, joka tukee parhaiten suunnittelijoita. Tällöin riskikohdat voidaan poistaa jo etukäteen ennen suunnitelmien jäädyttämistä. ”Yksikin etukäteen poistettu riski voi säästää suurilta murheilta ja taloudellisilta menetyksiltä.” Prosessista voi vuotaa palovaarallisia kaasuja, kemikaaleja tai kuumaa höyryä. Laitoksen uudelleenkäynnistys viivästyy, mahdollisista henkilövahingoista puhumattakaan. Kriittisten varaosien tunnistaminen, diagnostiikan kohdennus sekä parempi ennakkohuolto ovat myös analyysien tuloksia. AL Safety Design Oy on kehittänyt omat tehokkaat menettelytavat yleisimpiin riskianalyyseihin kuten Hazop-, SIL- ja nonmenetyksiin. Konsultoinnin lisäksi järjestetään myös riskianalyysien yrityskursseja (www.luotettavuusakatemia.fi). n LOPA-tarkastelut. RAM-analyysin avulla tutkitaan vaihtoehtoisia järjestelmärakenteita ja niiden vaikutusta laitosten tuotan- Lisätietoja: www.alsafety.com TIUKENTUVAT PIPO-SÄÄDÖKSET LUOVAT MAHDOLLISUUKSIA UUSILLE TUOTTEILLE PÄÄSTÖTTÖMÄT SÄHKÖKATTILAT ovat hyvä vaihtoehto joka on omiaan tukemaan edullisen SPOT-sähkön käyttöä kau- vastata tiukentuviin PIPO-säännöksiin. Sähkökattilan rakenta- kolämmön- ja prosessilämmön tuotannossa. Varustamalla säh- minen ei vaadi laajoja lupaprosesseja, sillä kattilat eivät tar- kökattilajärjestelmä kaukolämpöakulla pystytään hyödyntä- vitse polttoainesäiliöitä, polttoaineen erillistä tankkausase- mään sähkön edullisimmat hinnoitteluajat tehokkaasti, tarvit­ maa tai piippua toimiakseen. Tilan tarpeeltaan kattilat ovat- taessa tukee myös tasesähkötoimituksia. kin ihanteellisia, sillä ne vaativat vain vähän apulaitteita toi- Vaikka sähkö polttoaineena tuntuu uudelta ratkaisulta, miakseen. Sähkökattiloissa ei tarvita käytön päästömittauk- on ensimmäinen ZETA-sähkökattila toimitettu Suomeen jo 80 sia. vuotta sitten metsäteollisuuden tarpeisiin. Yksi sähkökattiloiden hyvistä ominaisuuksista perintei- Höyrytys Oy tarjoaa luotettavana energia-alan toimijana seen öljykattilaan verrattuna on sen käynnistysnopeus ja sää- joustavia ja kestäviä ratkaisuja lämmön, höyryn ja sähkön tuo- tyvyys. Kattilan tehosta riippuen kattilat ovat käyttövalmiita tantoon. Höyrytys toimii monipuolisena, asiantuntevana ja jopa muutamissa m [