enertec 2/2016 - Page 52

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. CELLTECH OY VASTAA SMART GRID´IN HAASTEISIIN ”UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN lisääntyminen säh- mahdollistaa energian talteenoton ja energiankäytön kulu- köverkkojen virransyötössä ja ladattavien koneiden kuten säh- tuksen mukaan. Päämiestemme tuella, olemme tällä alueella köautojen lisääntyminen asettaa niin sähköverkolle kuin akku- vahva yhteistyökumppani”, hän toteaa.   tekniikalle uudet haasteet. Suuret energiamäärät, erittäin reaktiiviset aineet, kuten ”Akkuvalikoimamme kattaa akut alle ampeeritunnista jopa MWh luokan akustoihin. Edustamme useita akkuteknologioita, litium ja usein suuret purkaus- sekä varausvirrat asettavat akus- mikä antaa mahdollisuuden tarjota teknisesti ja kaupallisesti toille aivan uusia vaatimuksia, joita ei aiemmin lyijy- ja NiCd oikea tuote vaadittuun kohteeseen. Sähköverkkojen vakaut- akuissa ole tarvinnut ottaa huomioon”, myyntipäällikkö Timo tamiseen sopivat mm. SAFT Intensium energiavarastot, jotka Kanerva Celltech Oy:stä sanoo.     toimitetaan valmiiksi konttiin rakennettuna ja avaimet käteen Kanerva toteaa, että litiumakkuteknologia mahdollistaa akkujen käytön aivan uusissa kohteissa ja uudella tavalla. ”Litiumakut vaativat aina kennojen ja koko järjestelmää periaatteella. Lisätietoja uusista akkuteknologioista Celltech Oy. Toimitusvarmuutta takaa laaja kumppanuusverkosto ja kehittynyt logistiikka.” n suojaavan ja ohjaavan akkujen valvontajärjestelmän Battery Management System´in (BMS).” Lisätietoja: www.celltech.fi Smart Grid sovelluksien käyttö kasvaa ja nopeasti energiaa luovuttavat suuret, usean MW luokan akustot tulevat osaksi sähköverkkoa. Suurten akkujen käyttö energiakonteissa KAIVUUTÖIDEN TURHAAN KATKAISEMAT KAAPELIT JA PUTKET HISTORIAAN? Monialayritys 3M on kehittänyt uudenlaisen tavan merkitä maan alle asennettavaa omaisuutta, niin että sen voi paikantaa täsmällisesti vielä vuosikymmenien päästä. ERI LAITOKSET ovat jo 30 vuoden ajan käyttäneet 3M:n elektronista markkeriteknologiaa paikantaakseen maanalaisia asennuksia, kuten putkistoja ja valokuituverkkoja. Nyt RFIDteknologiasta ja Electronic Marker System (EMS) -standardista on kehitetty koti- ja ammattilaiskäyttöön sopivat edullisemmat sovellukset. ”EMS Merkintänauhassa ja -köydessä on tasaisin välein elektronisia markkereita, joiden paikannus antaa tarkan karttatiedon lisäksi myös tiedon kohteen syvyydestä. Näin merkityn reitin voi paikantaa jopa viiden senttimetrin tarkkuudella. Tämä nopeuttaa työtä ja lisää kaivuutöissä olevien henkilöiden turvallisuutta. Vakuutusyhtiön kanssa ei tarvitse tapella turhista vahingoista, kun putkien ja johtojen sijainti on kaivajilla ennakkoon tiedossa”, 3M asiantuntija Mauri Levänen kiteyt- vaikka niitä yhdistävä Merkintänauha tai -köysi sattuisi katkea- tää. maan. Niiden avulla onnistuu myös ei-metallisten kohteiden Tekniikka mahdollistaa tarkkojen paikannustietojen liittämisen GPS:n avulla suoraan karttapohjiin ja suunnittelijoi- kuten muovisten putkien ja kuitujohtojen paikannus, mikä on aiemmin ollut hankalaa. n den materiaaleihin. Markkerit toimivat huoltovapaasti, eivätkä vaadi akkuja. Yksittäiset paikantimet jatkavat toimintaansa, 50 enertec  2/ 2016 Lisätietoja: http://solutions.3msuomi.fi, mlevanen@mmm.com