enertec 2/2016 - Page 50

” Ennakoivan kunnossapidon avulla on mahdollista huoltaa laitteita juuri oikeaan aikaan. TEOLLISTA INTERNET-VERKKOA voidaan käyttää vaik- Nopeita analyysejä kapa kompressoriasemien reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan. Reaaliaikaiseen kunnonseurantaan on mahdollista liittää Kompressorivalmistaja Kaeser Kompressoren SE soveltaa ennakoivaan kunnossapitoon keskusohjausjärjestelmää, jonka avulla voidaan seurata kompressoriasemien toimintaa ja myös yksittäisten kompressorien kuntoa. ”Kun tällainen järjestelmä on kytketty asiakkaan laitteistoihin, pystymme myös tekemään etädiagnooseja ja ennakoi- kaikki asiakasyrityksen kompressorit, kuivaimet ja muut vastaavat komponentit. ”Keskusohjausjärjestelmään asennetaan tieto siitä, millainen valvottavan kompressoriaseman tulisi olla ja miten paljon se normaalisti kuluttaa energiaa”, Wennström selostaa. Järjestelmä vertaa reaaliaikaisia havaintoarvoja standar- maan laitteiden huoltotarpeita”, täsmentää Kaeser Kompresso- ditietoihin, seuraa hälytysrajojen ylityksiä ja ilmoittaa niistä rit Oy:n toimitusjohtaja Krister Wennström. datakeskukseen. Siellä mahdollinen häiriötilanne analysoi- Tarvittaessa keskusohjausjärjestelmä voi raportoida tiedot suoraan yrityksen ISO-laatujärjestelmään. ”Samalla keskusohjausjärjestelmä seuraa paineilma-aseman energiankulutusta sekä paineilman käyttöä. Tällöin energiakatselmuksia voidaan pitää reaaliaikaisesti.” daan ja tehdään arvio siitä, millaisia vaikutuksia mahdollinen vika aiheuttaa kompressoriaseman toimintaan tulevaisuudessa. ”Jos esimerkiksi kompressorin lämpötila näyttää nousevan ilman erityistä syytä, datakeskus saa siitä tiedon. Tällai- ”Kun tietoja verrataan edellisten kuukausien vastaaviin sessa tapauksessa voidaan tehdä arvio, jonka mukaan kom- lukemiin, havaitaan mahdolliset poikkeamat energiankäy- pressori todennäköisesti pysähtyy parin viikon sisällä yliläm- tössä. Näin ollen laitteiden viat voidaan todeta ja korjata mön takia.” hyvissä ajoin ennen kuin ne alkavat aiheuttaa tuotantokatkoksia tai muita vakavia ongelmia”, korostaa Wennström. 48 enertec  2/ 2016 ”Kunnonseurannan perusteella pystytään tekemään ennakoivia huoltotöitä tarpeen mukaan. Aiemmin huoltovälit mää-