enertec 2/2016 - Page 46

KUVA: RIITTAMAIJA STÅHLE ”Tällöin ei ole estettä käyttää samaa akkuteknologiaa sekä tasavirtaan että vaihtovirtaan perustuvissa vaihtovoimaratkaisuissa.” Paanasen mukaan nykyään voidaan konesaleja suunniteltaessa kysyä, tarvitaanko siellä varavoimageneraattoria ollenkaan. IT-ympäristössä kriittisiä toimintoja voidaan siirtää ­nopeasti paikasta toiseen ja suorittaa tietokoneiden suorittamaa laskentaa muualla. Jos yksi konesali sammuu, toinen ottaa sen toiminnot harteilleen. Ratkaisu ei sovellu esimerkiksi pankeille, viranomaisille ja sairaaloille, jotka tarvinnevat generaattorin. Varavoiman suunnittelun pitäisi lähteä asiakkaan tarpeista, ja erilaisia ratkaisuita pitäisi vertailla keskenään nykyistä paremmin. ”Usein vertailut tehdään huonosti. Kaikkia faktoja ei ole tiedossa, ja tehdään olettamuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Päätökset saattavat perustua markkinointimateriaaliin eikä faktoihin”, Paananen jyrähtää. Paras tilanne olisikin se, jossa asiakkaat pystyisivät rehellisen informaation avulla vertaamaan eri teknologioita ja toteu- Enercotek Oy:ssä yrittäjänä toimiva Jari Virolainen on huomannut suurta vaihtelua siinä, kuinka hyvin kriittiset kohteet ovat huolehtineet varavoimastaan. (Kuvassa vasemmalta alkaen Enercotek Oy:n Harri Kettunen, Jari Virolainen ja Anita Holmberg.) tustapoja keskenään, ja valitsemaan sen perusteella itselleen parhaimman varavoimaratkaisun. n ” Hän lisää, että suljetun akun ongelma on myös korroosio Varavoiman sen sisällä, joka sekin voi aiheuttaa kapasiteetin häviämisen suunnittelun hyvin nopeasti. Testeissä toimivaksi todettu suljettu akku voikin olla viallinen jo parin kuukauden kuluttua. pitäisi lähteä asiakkaan Janne Paananen huomauttaa, että keskitetyn AC-sähköllä tarpeista. toimivan UPS-järjestelmän rin