enertec 2/2016 - Page 43

” Kriittisten kohteiden varavoimassa olisi parantamisen varaa. Hän näkee kuitenkin eroja sen suhteen, miten varavoi- pitkälti määrittelevät, millainen ratkaisu kohteeseen sopii par- masta huolehditaan konesaliympäristöissä Suomessa ja haiten. Varakäyntiajan pitää täyttää kohteesta riippuen tietty ulkomailla. vähimmäispituus. ”Suomessa perinteisesti luotetaan laite