enertec 2/2016 - Page 41

” Paineaalto mitoitetaan niin, että se ei vahingoita laitoksen rakenteita. ”Sittemmin Delete on ostanut AB Sprängsotning -yhtiön. Kattilat puhtaiksi kerran kuukaudessa Nyt menetelmää käytetään myös soodakattiloiden puhdis- Toistaiseksi Suomessa on puhdistettu räjäytyspuhdistusmene- tusmarkkinoilla”, kertoo Honkasalo. telmällä toistakymmentä polttokattilaa. Pääosa on ollut jäte­ Hänen mukaansa räjäytyspuhdistuksen suosio kasvaa koko ajan. ”Polttokattiloiden lisäksi räjäytyspuhdistusta on mahdollista käyttää sähkösuodattimien ja siilojen puhdistustöissä.” ”Monenlaiset sovellukset ovat mahdollisia. Suomessa voima­laitosten kattiloita, mutta mukana on ollut myös muutama soodakattila sekä sähkösuodatin. Räjäytyspuhdistuksessa paineaalto mitoitetaan niin, että se ei vahingoita laitoksen rakenteita. ”Jätevoimalaitoskattila saattaa tarvita puhdistuksen keski- ei ole vielä puhdistettu tuhkasiiloa räjäytyspuhdistuksella, määrin kerran kuukaudessa. Puhdistus on helpompaa, kun kat- mutta lähiaikoina ensimmäinen tällainenkin toimenpide teh- tilaan ei vielä ole ehtinyt kertyä kovin paljon tuhkaa”, Honka- dään.” salo suosittaa. Helmikuussa 2016 Delete käytti räjäytyspuhdistusta Mikäli tuhkaa on savukanavissa paljon, se voi periaat- Ruotsissa Högdalenin ja Kristianstadin voimalaitosten tuh- teessa pudota puhdistuksen yhteydessä kerralla alas ja tukkia kasiiloissa. Kyseisten siilojen seinämissä oli tuhkakovettu- tuhkanpurkujärjestelmän. mia, jotka vaikeuttivat tavanomaisia puhdistustöitä, mutta räjäytyspuhdistuksella ne saatiin hajotettua ja irrotettua. ”Jotkut kattilat likaantuvat nopeammin kuin toiset. Eroja on hyvin paljon”, arvioi Honkasalo. n 2 / 2016  enertec 39