enertec 2/2016 - Page 4

TOIMITUKSELTA VÄRISUORA ON VAHVOILLA Energiakentän kuuminta hottia ovat monipolttoainevoimalat, jotka ajavat ikään kuin kaksilla raiteilla: ne voivat hyödyntää niin perinteisiä fossiilisia polttoaineita kuin uusiutuviakin. Näin sekä taskulaskinmiehet että ympäristöväki nyökkäilevät tyytyväisenä. Kyseessä vaikuttaisi olevan ilmeisen toimiva kompromissi. Helsingissä halutaan, että energianhankinta on hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä – 2/2016 JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com ja tavoitteen mukaan vuonna 2020 Helenin tuottamasta ja hankkimasta energiasta viidennes on tuotettu kestävästi uusiutuvilla energialähteillä. Samaan syssyyn energianhankinnan hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuoden 1990 tasosta 20 %. Näistä syistä Helsingin energiantuotannossa mietitään mm. metsähakkeen, puupelletin, biohiilen ja peltobiomassan PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier hyödyntämistä enenevässä määrin. Kaavailuissa on rakentaa Salmisaareen pellettilämpölaitos, joka korvaisi nykyisen öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Uuden laitoksen teho olisi noin 100 MW ja se olisi mahdollista ottaa käyttöön jo ensi vuonna. Seuraavaksi toteutettaisiin suuri biolämpölaitos Vuosaareen – ja TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila mahdollisesti myös toinen laitos jonnekin. Laitokset käyttäisivät polttoaineenaan pellettiä ja/tai haketta, kenties myös biohiiltä. Helsingissä pallot ovat vielä ilmassa, mutta päätöksiä odotellaan tämän vuoden aikana. Turun seudulla ollaan vähän pitemmällä. Työn alla jo oleva, Naantaliin vuonna 2017 valmistuva monipolttoainelaitos maksaa 260 miljoonaa euroa ja on täten maamme tämän hetken suurimpia investointeja. Lähialueen metsistä ei kuitenkaan ole saatavissa tarpeeksi metsähaketta siinä vaiheessa, ILMOITUSMYYNTI Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com Lauri Nurro lauri.nurro@publico.com kun voimalan biopolttoaineen osuus nostetaan 70 prosenttiin. Lähialueilta irtoaa voimalan kivihiilellä. Kivihiilen osuutta on tarkoitus kuitenkin pienentää – mikä taas merkitsee sitä, TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI että noin 30 prosenttia biopolttoaineesta on tuotava myöhemmässä vaiheessa Naantaliin Vappu Virtanen käytön alkuvaiheessa 40 prosentin osuus biopolttoaineesta, mutta loppuosuus täytyisi kattaa ulkomailta laivoilla. Lahdessa taas halutaan puolittaa kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vanhentuva, pääosin kivihiiltä käyttävä Kymijärvi I -voimalaitos ei enää tulevaisuudessa täytä EU:n tiukentuvia päästömääräyksiä ja uutta halutaan tilalle. GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä Kymijärvi I halutaan korvata uudella, noin 200 megawatin monipolttoainevoimalaitoksella, jonka pääpolttoaineena on metsähake ja muut puuperäiset biopolttoaineet. Uudenkin voimalaitoksen kaavaillaan sijoittuvan Kymijärven voimalaitosalueelle. Tavoitteena on, että laitos tuottaa lämpöä syksyllä 2019 ja sähköä vuonna 2021, jos investoiminen sähköntuotantoon on kannattavaa. Korvausinvestoinnin myötä Kymijärvi I poistetaan käytöstä keväällä 2019. TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Jarkko Böhm Puhtaasti kierrätyspolttoainetta käyttävän Kymijärvi II:n rinnalle on tulossa uusi, biopoltto­aineisiin perustuva voimalaitos. Tämän dynaamisen duon avulla Lahti Energian hiilidioksidipäästöt pienenevät oleellisesti ja uusiutuvan polttoaineen osuus tuotannossa kasvaa jopa 70 prosentti