enertec 2/2016 - Page 32

SAVUKAASUMITTAUKSILLE TULEE UUSIA VAATIMUKSIA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: STOCKSNAP.IO Ympäristöluvat ja EU:n direktiivit asettavat enimmäisrajat polttolaitosten ympäristöpäästöille. Ilmaan pääsevien haittaaineiden pitoisuuksia valvotaan savukaasumittauksin. Eri polttolaitoksille soveltuva savukaasumittausteknologia on valittava sen mukaan, millaista polttoainetta ja savukaasunpuhdistusta laitoksella käytetään. ” Savukaasujen puhdistustekniikka vaikuttaa osaltaan kaasumittaustekniikan valintaan. 30 enertec  2/ 2016