enertec 2/2016 - Page 31

Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta: • Kokenut riskiasiantuntija suunnitteluprojekteihinne • Puolueettomat 3. osapuolen riskianalyysit järjestelmille • CE-sertifioinnin tuki, vaatimuksenmukaisuus Teemme järjestelmille ja tuotteille: • • • • Luotettavuusanalyysit: FMEA, RAM, LCC, RCM Riskianalyysit: Hazop, SIL, LOPA, Riskitasot, Prosessi-FMEA Ohjelmoitavat laitteet: MTBF, SIL, EN 61508, dokumentointi Riskianalyysikurssit: www.reliabilityacademy.fi AL Safety Design, PL 75, 02701 KAUNIAINEN tel: +358-9-884 3066, info@alsafety.com, www.alsafety.com öljykattiloiden muutostyöt kevyelle öljylle tai kaasulle saavat nopeasti starttaavia kulutuskohteita, kuten sähkökattila kauko- rinnalle uusia, päästöttömiä vaihtoehtoja: lämmöntuotannossa”, Nupponen pohtii. ”Tuulisähkön ja aurinkosähkön lisääntynyt tuotanto saa aikaan tilanteita, joissa tarvitaan tiettyinä aikoina myös lisää ”Oletamme, että myös isompia kohteita – luokassa 10–50 MW – tulee käynnistymään 1–2 vuoden sisällä.” n PÄÄSTÖT KURIIN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN JUKKA LUOSTARINEN Oilon Oy:stä toteaa, että keskeinen Raskas polttoöljy on sinnitellyt pitkään halvan hintansa haaste sekä isojen että pienien voimalaitosten kohdalla on ansiosta, mutta nyt se hiipuu väistämättä takavasemmalle. savukaasujen päästöjen pienentäminen. Typenoksidi-, rikki- ja hiukkaspäästörajat yhdessä johtaisi- ”Oilon on panostanut paljon tutkimus- ja kehitystoimintaan vat käytännössä kalliisiin sekundäärisiin menetelmiin, jotka tällä puolella ja merkittäviä päästövähennyksiä on saavutettu nostavat myös käyttökustannuksia. Uusissa – sinänsä kalliim- jo ihan suoralla poltinpoltolla. Viimeisen parin vuoden aikana missa – polttoainevaihtoehdoissa on kuitenkin tiettyjä sisään- polttimien päästöt on käytännössä puolitettu.” rakennettuja säästönpaikkoja: Luostarinen tarjoaa esimerkin: kun Euroopassa kaasupolton päästörajana typen oksidien suhteen on yleisesti 100 mg per normikuutio, Oilonin ratkaisuilla päästään suorassa pol- ”Happimittaus ja elektroniset säädöt kompensoivat nousevia polttoainekustannuksia.” Oilonin uusin syömähammas markkinoilla on Oilon Ace, tossa 60 milligrammaan – ja luku tippuu 30 mg:aan, mikäli joka pääsee tiukimpienkin päästönormien alle suoralla pol- käytössä on savukaasujen kierrätysjärjestelmä FGR (Flue Gas tolla ja jopa ilman FGR:ää. ­Recirculation). FGR:ssä osa palamiskaasusta johdetaan takaisin polttimen palamis­ilmapuhaltimelle. ”Savukaasujen kierrätys on merkittävä päästöjen alentaja kevyen polttoöljyn ja kaasun suhteen”, Luostarinen toteaa ja ”Oilon Ace on vasta lanseerattu ja ensimmäinen käyttöönotto on tehty Kiinassa erinomaisin tuloksin”, kertoo Luostarinen. Eri voimalaitosten miettiessä omia ratkaisujaan, Luostari- lisää, että FGR-systeemejä voidaan rakentaa myös olemassa nen kehottaa punnitsemaan tarkasti eri vaihtoehdot. Erityisen oleviin laitoksiin ilman pitkiä toiminnan keskeyttämisiä. tärkeää on tiedostaa käytössä olevan polttotekniikan mahdol- Raskaan polttoöljyn valtakausi häämöttää nyt toden lisuudet kokonaisuudessaan: käyttökustannusten takia kan- teolla, mutta Luostarinen huomauttaa, että suuri siirtymä kohti nattaa ajan­mukaisella polttotekniikalla ensisijaisesti alentaa ”ke­vyempiä” segmenttejä nähtiin jo 1980-luvulla maakaasun päästöt ja vasta sitten siirtyä tarvittaessa sekundäärisiin kei- myötä. noihin. ”Lisäksi esimerkiksi marine-puolella on vaihdettu raskaasta Alati kiristyvät päästönormit ovat tulleet jäädäkseen ja polttoöljystä kevyeen j H