enertec 2/2016 - Page 24

KUVA: PÖYRY Arkkitehtikuva uuden monipolttovoimalaitoksen julkisivusta. ” Naantalin projekti on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia. TSE:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian nen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssi­ tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotan- mallia. Allianssi­mallissa sopimusosapuolet muodostavat yhtei- tokapasiteetilla. Yrityksen yksi keskeisistä tavoitteista on lisätä sen organisaation, jossa tieto kulkee tehokkaasti osapuolten uusiutuvan energian käyttöä: uuden voimalaitoksen biopoltto- välillä. Näin kustannukset sekä aikataulut ovat kaiken aikaa aineosuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja avoimesti kaikkien osapuolien nähtävillä. tavoitteena on nostaa se 60–70 prosenttiin. Lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen rakennus- Tapani Bastman katsoo, että allianssimalli johtaa rakennuttajan kannalta kokonaisuutena edullisimpaan lopputulokseen työt toteutetaan niin sanotulla allianssimallilla, jossa TSE toi- ja samalla vältytään urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden lisätyö- mii tilaajana. Usean suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymä vaatimuksilta. vastaa laitoksen rakentamisesta. ”Rakennuttajan kannalta edullisin lopputulos tarkoittaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpia mitoituspe- Virtaviivaisuutta allianssin avulla rusteita, teknisiä ratkaisuja, laatuvaatimuksia, aikataulutusta ja Maailmalla tutumpi allianssimalli on Suomessa suhteelli- elinkaarikustannuksia”, hän listaa. ”Polte-allianssiin” kuuluvat sen uusi asia. Naantalin projekti on itse asiassa ensimmäi- YIT, A-insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI. n 22 enertec  2/ 2016