enertec 2/2016 - Page 18

KUVA: HÖGFORS OY Högforsin viisiakseliset työstökoneet ja lähes 60-metrinen FMS koneistuslinja nostivat venttiilin työstötarkkuuden millimetrin tuhannesosaan. TURUN SEUDUN ENERGIANTUOTANTO OY:N (TSE) toi- mitusjohtaja Tapani Bastman kertoo, että viime toukokuussa korkatulla työmaalla vietetään harjannostajaisia 22.4. ”Rakennustyöt ovat menneet aikataulun ja budjetin mukaisesti – ei siis mitään suuria yllätyksiä”, Bastman kertoo. Koko projektin ”kruununjalokivi” on Valmetin kiertoleijuteknologiaa hyödyntävä monipolttoainekattila, jonka höyryteho on 390 megawattia. Toimitukseen kuuluu myös savukaasujen puhdistuslaitteisto. Laitoksen kokonaiskustannuksesta – 260 miljoonaa euroa – kattila haukkaa arviolta kolmanneksen. ” Naantalin voimalaitos korvaa kaksi vanhaa voimalaitosyksikköä. Pelkkää biopolttoainetta? – Onnistuu! Monipolttoaineratkaisun johdosta voimalaitosyksikön polttoainepohjaa voidaan vaihdella joustavasti tarpeen mukaan ja seoksena käyttää biomassojen, turpeen ja hiilen erilaisia seossuhteita. Kattilan mitoituksessa on edellytykset jopa satapro- yleensä noin 50 %. Näin korkeat arvot perustuvat tehokkaa- senttiselle biopolttoaineen käytölle, mutta tämä edellyttäisi seen kiertoleijuteknologiaan ja toteutettuihin prosessiteknisiin lisäinvestointeja korroosiota vähentävien lisäaineiden käyt- ratkaisuihin, joiden ansiosta aikaansaadaan pienet häviöt. töön. Kattilalaitoksen hyötysuhde – joka mitataan hyödyksi saa- Pilarit pystyyn tavan tehon ja polttoaineen suhteena – on noin 92 prosent- Valmet Power Oy aloitti kattilan rungon asennuksen maalis- tia, eli pari prosenttiyksikköä keskiarvoa parempi. Rakennus- kuun alussa. Kun teräsrunko on riittävän valmis, asennetaan aste (tuotetun sähkön suhde tuotettuun lämpöön) on 58 %, kun itse kattila. Syöttövesisäiliö nostettiin paikoilleen jo helmi- keskiarvoluku yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa on kuussa. 16 enertec  2/ 2016