enertec 2/2016 - Page 12

KUVA: GASUM OY / TOMI PARKKONEN Kiertotalous kunniaan! ”Gasumille kyseessä on merkittävä askel biokaasuliiketoimin­ nan ja -markkinan kehityksessä, sillä Biotehdas on ollut ’suo­ malainen suunnannäyttäjä’ kiertotalouteen perustuvissa ympä­ ristöratkaisuissa”, toteaa Lamminen. ”Kiertotalous on mitä kiehtovin idea ja se on hyvä liiketa­ loudellinen lähtökohta myös meille. Uskon myös siihen, että Gasumilla pitää olla omaa kapasiteettia sillä puolella.” Gasum osti helmikuussa myös Biovakan, jolla on biokaa­ sulaitokset Turussa ja Vehmaalla. Biovakka jalostaa biohajoa­ vista jätteistä lannoitteita ja mullan raaka-aineita sekä tuottaa lämpö- ja sähköenergiaa. ” LNG:n kaavaillaan tuovan luonnonkaasun teollisuuden ja liikenteen käyttöön. käytettiin liikenteen lisäk