enertec 2/2015 - Page 57

ENVIROBURNERS OY VAHVASTI MUKANA PELLETTIPÖLYN POLTTOHANKKEISSA ENVIROBURNERS OY toimittaa yhdessä yhteistyökumppa- hetkellä uusia jo käynnistyneitä tai lähivuosille suunnitteilla ole- ninsa Vaasan Kuljetuskanavat Oy:n kanssa pellettipölyn polt- via pellettipölyn polttohankkeita on pitkälti yli 20 kpl. Pölypolt- tojärjestelmän Varkauden Aluelämmön kahteen olemassa timella saavutetaan poltinkäytön erittäin nopea säädettävyys, olevaan kaukolämmön huippukuormakattilaan (7 MW ja mikä ei kiinteän polttoaineen kattilalaitoksilla ole mahdollista. 10 MW). Pölypolttimilla korvataan olemassa olevat raskasöljypolttimet. Enviroburnersin ja Vaasan Kuljetuskanavien toimitus- Kokemusta kolmen vuosikymmenen ajalta laajuuteen kuuluu laitteistot polttoaineen vastaanottoon, varas- Enviroburnersilla on kokemusta puupölyn polttamisesta jo tointiin, jauhatukseen ja kuljetukseen sekä pölypoltin apulait- 30 vuoden ajalta. Ensimmäiset puupölypolttimet toimitettiin teineen. Polttimien varapolttoaineeksi jää kevyt polttoöljy. Lait- vuonna 1979 Metsäliiton Hämeenlinnan vaneritehtaalle hion- teet toimitetaan kesällä ja käyttöönotetaan syksyllä 2015. tapölyn polttamiseen. Siitä lähtien Enviroburners on toimittanut yli 40 puupölypoltinta eri puolille maailmaa, joista viimei- Pölypolttimilla eroon fossiilista po