enertec 2/2015 - Page 54

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PNEUGUN PNEUPLAN OY:N kehittämä PNEUGUN siilotykki on kaasupurkausten tuottamiseen kehitetty painelaite, joka rakenteellisesti koostuu painesäiliöstä ja sen sisään rakennetusta laukaisujärjestelmästä. Väliaineena laitteistossa käytetään usein ilmaa, mutta rakenne mahdollistaa myös muiden inerttisten kaasujen, kuten vaikkapa typen käytön. Ratkaisu tukoksiin Bulkkimaisten aineiden käsittely ei aina suju ilman ongelmia ja usein on odotettavissa tukoksia. Siilotykki on suunniteltu poistamaan tukoksia ja edistämään materiaalivirtaa erilaisissa siiloissa, kuljetusputkistoissa ja lämmityskattiloissa. Esimerkiksi leijupetikattiloissa ja muissa vastaavissa laitoksissa arinahiekan poistoa voidaan tehostaa siilotykin paineimpulsseilla. Näin vältetään tuotantokatkokset jatkuvatoimisessa pro- Siilotykki tuottaa voimakkaita paineimpulsseja. sessissa. ansiosta kaasu purkautuu nopeammin ja PNEUGUN tuotNopeampi laukaisu taa räjähdysmäisen laukauksen. Kalvotoimisella laukaisujär- Samoihin käyttötarkoituksiin vastaavia painelaitteita on kehi- jestelmällä saadaan impulssi laukaistua jopa sekunnin välein telty vuosikymmenien varrella. Näiden vanhempien laitteiden kun mäntätoimisella siihen kuluu suunnilleen 10–15 sekuntia tuottama paineimpulssi kehitetään perinteisesti männällä, joka riippuen tykin koosta. Tykillä kehitetään yleensä nopea sarja aiheuttaa impulssin. Haittapuolena mäntätoimisessa mallissa impulsseja, joka on havaittu tehokkaaksi menetelmäksi tukos- on kuitenkin männän suuri massa, joka hidastaa impulssin ten poistoon. muodostusta. PNEUGUN on varustettu laukaisujärjestelmällä, joka on kalvolla toteutettu. Kevyemmän laukaisujärjestelmän Lisätietoja: www.pneuplan.fi RISKIANALYYSI PARANTAA TOIMINTAVARMUUTTA JÄRJESTELMIEN TOIMINTAHÄIRIÖIHIN on syytä varau- analyysimenetelmiä ovat mm. Hazop, SIL- ja LOPA-tarkaste- tua jo laitosta suunniteltaessa. Kriittiset osat ostetaan nykyisin lut (Hazop = Poikkeamatarkastelu, SIL = Safety Integrity Level, kokonaistoimituksina, ja siksi niiden riskit on jo tiedonkulunkin LOPA = Layer of Protection Analysis). kannalta hyvä kartoittaa. Espoolainen AL Safety Design Oy on laatinut vuodesta Lyytikäinen pitää myös ns. RAM-analyysiä hyvänä työkaluna entistä paremman toimintavarmuuden ja huollet- 1991 alkaen riskianalyysejä mm. voimalaitoksille ja uusille tavuuden suunnittelussa (RAM = Reliablility, Availability, energiajärjestelmille. Maintainability). ”Sen avulla avulla tutkitaan vaihtoehtoisia ”Keskitymme käyttövarmuuteen ja riskeihin”, AL Safety Designin toimitusjohtaja DI Antti Lyytikäinen tiivistää. järjestelmärakenteita ja niiden vaikutusta laitosten kokonaiskäyttövarmuuteen.” Hänen mukaansa suunnittelusta vastaavat palkkaavat usein riskienhallintakonsultin puolueettomana ’3. osapuolena’ suunnittelun tueksi. ”Mahdolliset ongelmat on analysoitava ja riskien hallintaa selvitettävä jo suunnittelun aikana, jotta muutosten tekeminen olisi helpompaa.” ”Jos järjestelmään tulee toimintahäiriö, prosessista voi vuotaa esimerkiksi palovaarallisia kaasuja, kemikaaleja tai kuumaa höyryä. Silloin joudutaan pohtimaan, miten pitkän ajan kuluttua laitos voidaan käynnistää uudelleen.” Riskikartoituksella parannetaan myös diagnostiikan kohdentamista. Ennakoivan kunnossapidon suunnittelussa priorisoidaan riskianalyysissä todetut kriittisimmät kohteet. Yleisimpiä riski52 enertec 2/ 2015 Lisätietoja: w