enertec 2/2015 - Page 47

Uusia vaarallisuusluokkia ” — Euroopan Unionissa päätettiin ottaa käyttöön kaikki Uusi EU-asetus GHS:n määrittämät 28 vaarallisuusluokkaa ja neljä vaikuttaa huomattavasti alan viidestä vaarallisuuskategoriasta — Lisäksi CLP sisältää joitakin merkintävaatimuksia, joita sovelletaan vain EU:ssa yritysten toimintaan. — Vaarallisten kemikaalien merkinnät muuttuvat: vanhat oranssi-mustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalko-mustilla merkeillä. Merkinnät perustuvat aina kemikaalien luokitukseen — CLP:ssä vaarallisuusluokat jaetaan systemaattisesti fyysisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin — Vanhaan käytäntöön verrattuna vaarallisuusluokkien määrä nousi merkittävästi — Käyttöön tuli Esimerkiksi uusi vaarallisuusluokitus fyysistä vaaroista: aineet ja seokset, jotka syövyttävät metallia — Terveysvaarallisuudessa uusi luokitustapaa: ”akuutti toksisuus” sisältää entiset vaarallisuusluokat ”erittäin myrkyllinen”, ”myrkyllinen” ja ”haitallinen” — Syövyttävän ja ihoa sekä silmiä ärsyttävän vaikutukset ovat nyt erillisissä vaarallisuusluokissa, mutta hengitysvaarallisuus on omana luokkanaan — Terveysvaarallisuus on jaettu kahteen uuteen vaarallisuusluokkaan altistuksen pitkäaikaisvaikutusten mukaan (Lähteet: Fuchs Oil Finland Oy ja Tukes) Uuden asetuksen mukaan ei enää ole mahdollista, että testaamattomia kemikaaleja voitaisiin luokitella haitattomiksi. Jos kemikaali tuodaan EU-alueelle jostakin EU:n ulkopuolelta, ensimmäisen maahantuojan on huolehdittava sen testaamisesta ja luokittamisesta. Kemikaali