enertec 2/2015 - Page 46

VAARALLISILLE KEMIKAALEILLE UUSIA LUOKITUKSIA JA MERKINTÖJÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: PORIN SATAMA Tankkeri on saapunut Tahkoluodon kemikaalisatamaan. Maahantuojille on tulossa yhä enemmän vastuuta kemikaalien oikeasta luokittamisesta ja pakkaamisesta. Euroopan Unionin säädös 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnästä ja pakkaamisesta (CLP) tuli voimaan tammikuussa 2009. Säädöksen mukaan monet kemikaalien haitta-aineiden raja-arvot muuttuivat, joten yhä useampia tuotteita luokitetaan käyttäjille tai ympäristölle vaarallisiksi tai haitallisiksi. Kemikaaliseoksia uusi säädös alkaa koskea 31.5.2015. Myös pakkausmerkintöjen ulkoasu muuttuu. UUDEN CLP-ASETUKSEN taustalla on YK:n uusi kansain- chemicals). Sen tavoitteena on saada aikaan yhtenäiset peri- välinen kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS aatteet kemikaalien luokitukselle ja merkinnöille koko maail- (Globally Harmonised System of classification and labelling of massa. 44 enertec 2/ 2015