enertec 2/2015 - Page 45

Uudistamme energiasi BIO - LÄMPÖKESKUKSET KATTILAT 20…10 000 kW Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta: u ettav ustekniikk ja iskienhalli ta: tta tavu tek kka knii iskie hallin inta Teemme järjestelmille ja tuotteille: www.reliabilityacademy.fi AL Safety Design, PL 75, 02701 KAUNIAINEN tel: +358-9-884 3066, info@alsafety.com, www.alsafety.com Polttoaineita: Metsätähde-, kokopuu- ja kantohake, puru, kierrätyspuumurske, kuori, pelletti, briketti, pelto bio-polttoaineet sekä palaturve Kosteus 5 5 %, palakoko 400 mm Korkean käyttöasteen (99 %) ja puhtaan kaasutuspolton (pölypäästö ~ 20 mg/nm³ ja CO ~ 20 ppm) ansiosta LAKA Y - kaasutuspoltto kattilalla on vain yksi nuohous- / huoltoseisokki vuodessa Omakäyttö energian tarve vain ~ 0,5 % Hyötysuhde yli 90 %, säätöalue 10 30 % LAATUKATTILA OY Vihiojantie 10, 33800 Tampere www.laka.fi Puh. 03 214 1411 2 / 2015 enertec 43