enertec 2/2015 - Page 43

uudemmiksi, joskin muutokset voivat rakenteellisista syistä olla muita arvoja nykyisin tietokoneohjelmistoilla. Usein tulokset usein hankalia. tarkistetaan vielä sen jälkeen käsityönä. Vaikka pumput ja ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet, pum- Kestotestejä pumpuille voidaan tehdä esimerkiksi puissa käytettyihin materiaaleihin ei juuri ole tullut merkittäviä vuonna 2008 käyttöön otetussa KSB:n testihallissa Saksan muutoksia. Frankenthalissa, missä kattiloiden syöttöpumppuja pystytään ”Pikemminkin muutokset liittyvät pumppujen hydrauliikkaja mekaniikkaosiin sekä käyttötekniikkaan. Esimerkiksi pumppujen sisäisiä virtauksia on pyritty optimoimaan pumpun kestävyyden, käyttövarmuuden sekä tehokkuuden lisäämiseksi.” Pumppujen suunnittelijat laskevat virtauksia, mitoituksia ja ajamaan +230 °C:n lämpötilassa olevalla vedellä eli todellisissa käyttöolosuhteissa. ”Myös käyttöhenkilökunnan osaamisella ja koulutuksella on paljon vaikutusta pumppujen kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen”, muistuttaa Karhu. 2 / 2015 enertec 41