enertec 2/2015 - Page 42

Hyvä hyötysuhde – pieni tehontarve Karhun mukaan voimalaitosten syöttövesipumppujen ratkaisuissa pyritäänkin tätä nykyä siihen, että pumppuja voitaisiin käyttää mahdollisimman laajalla käyttöalueella ja mahdollisimman tehokkaasti. ”Entisaikaan ajettiin yleisesti ehkä paria kolmea kattilan syöttövesipumppua rinnakkain”, hän muistaa. ”Nykyajan säätötekniikka ja käyttöjärjestelmät mahdollistavat pumpun käyttämisen sadan prosentin täydellä kuormalla ehkä astetta paremmin ja tehokkaammin kuin aiemmin. Tällöin laitosta voidaan operoida yhdellä syöttövesipumpulla ja pitää toista pumppua varalla.” ”Monissa uusissa voimalaitoksissa järjestelmät mitoitetaankin yhdelle käytössä olevalle kattilan syöttövesipumpulle – mikäli viranomaismääräykset tai muut vaatimukset eivät edellytä useamman pumpun käyttämistä.” ” Tavallisissa kattilalaitoksissa pumppuprosessit ovat melko yksinkertaisia. Säätöjärjestelmien kehittyminen ei Karhun mukaan ole merkittävästi muuttanut pumppujen yleistä rakennetta, vaikka pumppukoko onkin yleisesti ottaen pienentynyt. ”Pyrimme suunnittelemaan pumppuja, jotka ovat korkealaatuisia, käyttövarmoja ja joilla on hyvä hyötysuhde ja samalla pienempi tehontarve.” ”Tavallisissa kattilalaitoksissa pumppuprosessit ovat melko yksinkertaisia. Syöttövesisäiliöstä laskeutuu vettä pumpuille, minkä jälkeen vesi pumpataan laitosprosessiin”, Karhu tiivistää. Syöttövesipumpuissa on tyypillisesti aina niin kutsuttu minimikiertoventtiili. ”Käytännössä venttiiliä tarvitaan myös siksi, että se suojaa itse pumppua muun muassa takaisinvirtauksilta”, muistuttaa Karhu. Hän ei usko pumppujärjestelmien kehittyvän modulaarisiksi aivan lähiaikoina. Laitoskattilat ovat keskenään varsin erilaisia, ja se hankaloittaa järjestelmien standardisoimista. ”Vielä nykyäänkin periaatteena on, että komponentit määritellään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.” pyörä tuottaa paineenkorotuksen. Tarvittava käyttöpaine määrittää pumpun portaiden lukumäärän”, Karhu selittää. Nykyajan pumput ovat hänen mukaansa entistä kestävämpiä, joten ne eivät välttämättä vaadi huoltoa joka vuosi vaan Kestäviä pumppuja kovaan käyttöön Suomalaisissa voimalaitoksissa käytetään paljon moniportai- ehkä noin viiden vuoden väliajoin. ”Esimerkiksi sadan prosentin kuormalla toimivalle pum- sia pumppuja, joiden tuottopaineet ovat maksimissaan noin pulle on itse asiassa hyväksi, jos pumppu on jatkuvassa käy- 200–300 baria. tössä, samalla sadan prosentin kuormalla.” ”Tällaisten pumppujen toiminta perustuu tyypillisesti 6–12 peräkkäin rakennettuun juoksupyörään, joista jokainen juoksu- 40 enertec 2/ 2015 Vanhoissa voimalaitoksissa on Karhun mukaan jonkin verran vaihdettu pumppujen säätöjärjestelmiä viime vuosina