enertec 2/2015 - Page 41

PUMPPUJA TARVITAAN voimalaitosten lähes kaikissa pro- sesseissa. Pumppujen avulla prosesseihin saadaan syöttö-, lauhde- ja jäähdytysvettä sekä jäähdytysnestettä. ”Viimeisen 15 vuoden aikana voimalaitospumppujen säätöjärjestelmissä on tapahtunut selvä muutos. Taajuusmuuttajakäytöt ovat yleistyneet pumppujen ohjauksessa merkittävästi – ja se onkin järkevä kehityssuunta”, arvioi KSB Finland Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Karhu. KSB Finland tuo maahan Saksassa kehitettyjä pumppuja ja pumppujärjestelmiä. Sen emoyhtiö KSB on maailman suurimpia pumppuvalmistajia. KSB toimii yli 100 maassa ja sillä on noin 16 800 työntekijää. ” Pumppuja tarvitaan voimalaitosten lähes kaikissa prosesseissa. Tehoalueet laajenevat Kun suuria pumppuja vielä takavuosina ohjattiin hydraulisilla kytkimillä, laitteiden säädettävyys oli melko rajallista. Lisäksi järjestelmissä esiintyi tuolloin 2,5–3 prosentin tehohäviöitä. ”Sen jälkeen kun taajuusmuuttajat yleistyivät, tehohäviöt )