enertec 2/2015 - Page 39

Huippuluokan älyverkkojärjestelmä Kokonaisvaltainen OMNIA-älyverkkojärjestelmä Ahvenanmaan saaristo, Suomi Ahvenanmaalainen sähkönjakelija ÅEA (Åland’s Elandelslag) on päättänyt siirtyä yksinkertaisesta AMR-mittarijärjestelmästä kattavaan OMNIA-älyverkkojärjestelmään. Uusi älykäs sähköverkko sisältää 15 000 älymittaria, langattoman tiedonsiirtojärjestelmän ja mittaustiedon hallintajärjestelmän, joten kyseessä on laaja ratkaisu. ”Kamstrupilla on hyvä maine korkeateknologian, esimerkiksi markkinoiden parhaan radiotietoliikenteen, toimittajana. Lisäksi se tunnetaan luotettavana ja vakaana kumppanina.” Jan Wennström, CEO – ÅEA Sales Vieraile kamstrup.com/Aaland tai soita meille +358 9 25 11 220/info@kamstrup.fi Lisäksi lain mukaan tietyt paineastioihin liittyvät käyttö- ja huoltotoimenpiteet on tehtävä paikan päällä. Etävalvontaa varten laitosten automaatiojärjestelmien välittämät tiedot saadaan myös Vapon keskusvalvomoon. ”Silloin valvomossa nähdään, missä tilassa prosessi on. henkilöstöä, joka huolehtii raaka-aineiden syöttämisestä tuotantoprosessiin. Ilomantsin tehtaan lisäksi Vapo Oy:llä on pellettitehtaita Vilppulassa, Turengissa, Kärsämäellä, Ylistarossa ja Haukinevalla. Täydentävää tietoa saadaan valvontakameroiden videonäytöiltä”, kertoo Latvakangas. ”Esimerkiksi lämpölaitoksilla on 4–16 kameraa laitosta Eri järjestelmiä sovitetaan yhteen Siirtyminen etävalvontaan on vaatinut paljon ennakkovalmis- kohti.” telua. Uusia toimenkuvia saatiin helmikuussa 2014”, Latvakangas selvittää. ”Suunnittelupäätös tehtiin kesällä 2013. Investointilupa Tikkurilan valvomo on mitoitettu siten, että siellä voi työsken- Laitosten etävalvontajärjestelmän toimitti Metso nellä kolme operaattoria samaan aikaan. Kuitenkin laitos- Automation Oy. Monilla Vapo Oy:n laitoksilla onkin ollut käy- ten ajoa ja etävalvontaa hoitamaan riittää käytännössä yksi tössä Metso DNA -automaatiojärjestelmä. operaattori kerrallaan. Keskusvalvomossa on viisivuorojärjestelmä. Etävalvontaoperaattoreille on annettu lisäkoulutusta eri laitosten rakenteesta ja toiminnasta. ”Kun etävalvonta on otettu käyttöön, itse laitoksilla keskitytään lähinnä ennakoivaan huoltoon, vikakorjauksiin ja revisiosuunnitteluun. Laitospaikkakunnilla valvomohenkilöstön toi- ”Toisaalta useilla lämpölaitoksilla on käytetty erilaista automaatiosysteemiä, joten järjestelmiä on pitänyt sovittaa yhteen. Yleisimmin sovitustyössä on käytetty ModBus-järjestelmää”, sanoo Latvakangas. Vapon mukaan muutokset tehostavat laitosten käytönvalvontaa ja parantavat laitosten kilpailukykyä merkittävästi. ”Tähän mennessä etävalvonnasta saadut kokemukset ovat menkuvia on muutettu tämän mukaisesti ja samalla siirrytty kol- erittäin positiivisia, mistä iso kiitos myös henkilöstölle, joka on mesta vuorosta yhteen työvuoroon”, Latvakangas toteaa. ollut aktiivisesti mukana tässä isossa muutoksessa”, Latvakan- Pellettitehtailla tarvitaan kuitenkin yhä koko ajan tuotanto- gas jakaa tunnustusta. 2 / 2015 enertec 37