enertec 2/2015 - Page 36

KUVA: ARI MONONEN Energiantuotantolaitosten toimintavarmuutta voidaan parantaa oikealla kunnossapidolla ja kunnonseurannalla. Nykyajan voimalaitoksilla tarvitaan yhä monipuolisempaa kunnonvalvontaa, jonka avulla laitoksen operaattori ja huoltohenkilöstö saavat ajan mittaan hyvinkin tarkan käsityksen koneiden ja järjestelmien toiminnasta ja toimivuudesta. Myös langattomat mittaukset ovat yleistymässä. ”Voimalaitosten kunnossapito on kasvava toimiala”, myyntijohtaja Mika Riekkola muistuttaa. VOIMALAITOSTEN HUOLTOHENKILÖSTÖLTÄ edellyte- paljon, mutta se on myös hyväksi. Alan yrityksissä tarvitaan tään vankkaa kokemusta ja laitosten tuntemusta. oman ammattitaidon ylläpitoa sekä palveluosaamista.” ”Olemme tehneet näitä töitä Maintpartner Oy:ssä vuo- Kauton mukaan huoltoresursseja ohjataan oikeisiin paik- desta 2006 ja sitäkin ennen osana Fortumia”, kertoo myynti- koihin oikeina aikoina tietokonepohjaisen toiminnanohjausjär- johtaja Mika Riekkola. jestelmän avulla. Se toimii esimerkiksi älypuhelimilla. Maintpartner hoitaa useiden voimalaitosten huoltotoimin- ”Samaan järjestelmään voidaan myös kuitata valmiiksi taa. Se myös vastaa kunnossapidosta saadut huoltotyöt.” muillakin teollisuuden aloilla, muun muassa elintarvike-, metalli- ja kemianteollisuudessa. ”Usein pyrimme monivuotisiin, noin 3–5 vuoden huoltosopimuksiin, mutta meillä on lisäksi projektikohtaisia ja tuntiperusteisia sopimuksia. Voimalaitosten Maintpartner Oy:llä on useita voi- ” Voimalaitosten malaitoshuollon tukikohtia eri puolilla huoltohenkilöstöltä Suomea. Pohjoisimmat sijaitsevat Rova- edellytetään vankkaa kokemusta ja laitosten tuntemusta. tapauksessa kyse on tyypillisesti vuosihuolloista, joita tehdään useimmiten kesä- niemellä. Yhtiöllä on Suomessa noin 1 150 työntekijää ja Ruotsissa 320. ”Kunnossapitotöissä käytämme 99,9-prosenttisesti kotimaista työvoimaa”, Kautto vakuuttaa. Ruotsissa Maintpartner on hiljat- kaudella”, Maintpartnerin palvelupäällikkö Martti Kautto täs- tain saanut E-Onilta merkittävän sopimuksen Örebron ja mentää. Norrköpingin voimalaitosten kunnossapitotöistä. Toiminnanohjaus avuksi huoltotöissä loita, joissa käytetään pääosin kiinteää biopolttoainetta sekä Riekkolan mukaan tavoitteena on tuoda alan parhaita k