enertec 2/2015 - Page 31

teollisen toiminnan välillä. Tavoitteena on uusien teknologioiden jalostaminen kaupalliseen käyttöön. Tällaista kehitystyötä VTT tekee yhteistyössä yritysten kanssa”, VTT:n johtava tutkija Mika Härkönen selittää. Teollisuuden tuotekehityshankkeiden riskit ja kustannukset pienenevät, kun hankkeissa on mahdollista käyttää pilotointiin VTT:n Bioruukin prosessilaitteistoja. Kansainvälistä kilpailua ” Suomessa on nyt vahvaa tutkimusinfrastruktuuria. Härkösen mukaan Bioruukissa on ensi vaiheessa tarkoitus keskittyä pilottihankkeisiin, joilla tutkitaan uusiutuvia polttoaineita sekä biomassan muuttamista polttoaineeksi. ”Näihin tutkimusalueisiin liittyvät koelaitteet rakennetaan Kivenlahteen ensimmäiseksi. Niitä voidaan käyttää myös muunlaisissa tutkimuksissa, kuten biopohjaisten kemikaalien valmistuksessa.” ”Myöhemmissä hankkeissa pilotoidaan ainakin biomassan esikäsittelyä ja prosessointia sekä aurinkoenergian varastointia”, Härkönen mainitsee. Hänen mukaansa cleantech-alalla käydään kovaa kansainvälistä kilpailua. 2 / 2015 enertec 29