enertec 2/2015 - Page 30

VTT:N BIORUUKKI-KESKUS VALMISTUI KIVENLAHTEEN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY VTT on rakentanut Espooseen Bioruukki-pilotointikeskuksen, joka soveltuu muun muassa biomassan jalostamiseen uusiksi tuotteiksi. Keskuksen toiminta alkaa keväällä 2015. Kivenlahteen valmistuneesta Bioruukista on tulossa Suomen merkittävin biotalouden tutkimusympäristö. Se palvelee VTT:n omien tutkimusten lisäksi eri yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa. UUDEN VTT:N pilotointikeskuksen Bioruukin viralliset avajai- Bioruukissa voidaan hyödyntää VTT:n kemian, energian ja set pidettiin 12.3.2015. Keskus on pohjoismaisittainkin mer- biomassan käsittelyyn liittyvää osaamista monenlaisissa puh- kittävä tutkimusinvestointi, jonka kokonaisarvo kaikkien vaihei- taan teknologian kehitys- ja pilottihankkeissa. den valmistuttua on yli 20 miljoonaa euroa. 28 enertec 2/ 2015 ”Pilotointi on tärkeä välivaihe laboratoriotutkimuksen ja