enertec 2/2015 - Page 28

ILMOITUS RAUMASTERILTA MYÖS PNEUMAATTISET SIIRTOJÄRJESTELMÄT RAUMASTER OY on juuriltaan raumalainen teknologia- Luonnollisesti edellisiin liittyvät After sales -palvelut hoituvat yritys, joka toimittaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia- Raumasterin toimesta asiantuntemuksella. ja puunjalostusteollisuudelle ympäri maailman. Vastuu työn- Raumasterin pneumaattisia kuljettimia löytyy kymme- tekijöistä, asiakkaista ja työmme laadusta ovat luoneet vankan nien Suomen paikkakuntien lisäksi muualta Skandinaviasta, taloudellisen pohjan. Asiakkaiden luottamusta Raumasteriin Baltiasta, Euroopasta, Aasiasta, Lähi-idästä sekä Eetelä- ja kuvaa se, että asiakassuhteet ovat pitkiä ja moni niistä on jat- Pohjois-Amerikasta. kunut jo yrityksen perustamisajoista lähtien. Raumasterin toimitukset kattavat koko ketjun tuotekehityksestä valmistukseen ja käyttöönottoon saakka. Raumasterin pneumaattisten kuljettimien yksikkö toimii Sastamalassa, noin 50 km Tampereelta länteen. Yksikkö suunnittelee ja valmistaa uusia järjetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan, sekä uusii ja korvaa vanhoja järjestelmiä, tai sen osia. Henkilöstö on toiminut pneumaattisten kuljettimien parissa jo yli 30 vuotta, joten osaaminen perustuu vankkaan kokemukseen ja ammattitaitoon. Sastamalasta valmistuu paineilmakuljettimia mm. tuhkan-, kalkin- ja hiekankäsittelyyn. Myös kaoliini, rikkipöly sekä muut ”vaikeasti” hallittavat materiaalit kuuluvat osaamisrepertuaariin. Merkittävimmät asiakkaat löytyvät energia-, metalli- ja lasituoteteollisuudesta. Tärkeimmät tuotteet ovat: – Pneumaattiset kuljettimet, (leanphase, dilutephase, densephase) – Injektointijärjestelmät – Putkistot, putkistovarusteet – Siilot, siilovarusteet – Instrumentointi ja automaatio 26 enertec 2/ 2015