enertec 2/2015 - Page 26

prosentin pellettiosuudella rekkojen määrä jää kuitenkin alle talin-toimitus sisältää myöskin kiertoleijuteknologiaa hyödyn- kymmeneen per päivä laitosta kohden”, Jantunen toteaa. tävän monipolttoainekattilan, mutta moninkertaisella teholla: Naantalissa höyryntuotantokapasiteetti on 390 megawattia Valmetin kattiloilla kysyntää Monipolttokattilamarkkinoilla on viime aikoina kunnostautunut erityisesti Valmet, joka toimittaa kattilat sekä Turun Seudun Energiatuotanto Oy:lle Naantaliin että Sappin Kirkniemen paperitehtaalle Lohjalle. Kirkniemen tehtaan kattilalaitoksen on määrä käyn- (MW). Sopimuksen sisältyy savukaasujen " Laitoksen puhdistuslaitteisto. Kysymyksessä on suuren kokoluokan suunnittelussa otetaan huomioon myös hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. tehtaan kuorimolta saatavaa kuorta, sekä muita puupohjaisia käyttämään energiantuotannossa myös biopolttoaineita erittäin korkealla hyötysuhteella. Voimalaitoksessa voidaan käyttää polttoaineena puuta, olkea, turvetta, nistyä kesällä 2015. Uusi kattilalaitos pystyy käyttämään joustavasti kiinteitä polttoaineita, esimerkiksi monipolttoainelaitos, joka on suunniteltu kivihiiltä sekä jätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Tavoitteena on käyttää pääosin paikallista metsähaketta, polttoaineita ja kivihiiltä. Tehtaan nykyisellä biopolttoainekat- joka kerätään ja kuljetetaan noin 100–150 kilometrin säteeltä tilalla ja uudella Valmetin kattilalla biomassan osuus voidaan laitoksesta. Haketta suunnitellaan käytettävän aluksi noin 0,7 nostaa jopa 100 prosenttiin. Investoinnin odotetaan parantavan Kirkniemen tehtaan kustannuskilpailukykyä ja kannattavuutta sekä varmistavan miljoonaa kiintokuutiometriä ja myöhemmin jopa 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa. Valmistuttuaan voimalaitos tuottaa 900 gigawattituntia Sappin energiahuoltoa. Prosessi hyödyntää Sappin kestävän (GWh) sähköä ja 1 650 gigawattituntia (GWh) lämpöä vuo- kehityksen sitoumusten mukaisesti parasta käytettävissä olevaa dessa. Laitoksen kaavailtu sähköteho on 142 MW ja lämpö- tekniikkaa (BAT), ja tehokas savukaasujen puhdistus minimoi teho 244 MW. ympäristövaikutukset. Valmetin osuus sisältää kiertoleijuteknologiaan (CFB) Napapiiriä myöten pe