enertec 2/2015 - Page 21

ASKALON hallitsee kattavasti säätöventtiilien ja pyörivien koneiden seurannan markkinoiden uusimmalla teknologialla. Yhdessä FISHER:in ja muiden johtavien valmistajien kanssa voimme tarjota V EN T T IIL I T yksittäisistä venttiileistä aina suurempiin kokonaisratkaisuihin sekä lisäksi huollon elinkaaripalvelut, alkuperäiset varaosat, asennetun venttiilikannan dokumentoinnin ja koulutuksen. Kanssamme työskentelet uuden sukupolven huoltoteknikoiden, prosessiammattilaisten sekä kokeneiden ongelmanratkaisijoiden kanssa. He edustavat toiminnan ja turvallisuuden tehokkuutta. HUOLT O www.askalon.fi val l Askalon Ab, Hakamäenkuja 5, 01510 Vantaa | puh. 020 741 6200 missa polttoaineen ja ilman vaiheistaminen hallitaan parem- Lämpökeskuksilla ei ole jatkuvatoimisia päästöjen min kuin vanhoissa malleissa.” mittauslaitteita, mutta ominaispäästöt selvitetään kertaluonteisin mittauksin 3–5 vuoden välein ja tulokset raportoidaan Lämpökeskusten polttimien muutostyöt Vantaalla on Patomeren mukaan tarkoitus tehdä viranomaisille. kesäaikaan vuosina 2015–2017. ”Raskasta polttoöljyä polttoaineena käyttäviä laitoksia varten lähiaikoina on tulossa markkinoille nykyistä vähärikkisempää öljyä. Vantaan Energiassa vielä selvitetään, voisiko se olla yksi vaihtoehto öljykäyttöisten lämpökeskusten polttoaineeksi”, Patomeri sanoo. Tätä nykyä Vantaan Energialla on yksi ” Päästödirektiivissä on jonkin verran siirtymäaikaa, joten Ensimmäisenä työn alle tulee lentoaseman 100 MW:n lämpökeskus. ”Päästödirektiivissä on jonkin muutostyöt voidaan tehdä verran siirtymäaikaa, joten muu- vaiheittain. tostyöt voidaan tehdä vaiheittain. lämpökeskus, joka käyttää öljyä pääpoltto- Olisi hankalaa, jos kaikki lämpö- aineena. Laitos sijaitsee Helsinki-Vantaan len- keskukset pitäisi korjata saman vuoden aikana”, Patomeri pohtii. toaseman vieressä. Neljässä muussa Vantaan lämpökeskuksessa öljy on varapolttoaineena, muun muassa Hakkilan Maarinkunnaksen 200 MW:n laitoksessa. ”Lämpökeskusten savukaasuissa ongelmana ovat varsinkin NOx-päästöt, ja siksi polttimiin on syytä tehdä muutok- Polttimien muutossuunnitelmat Vantaan Energia on tehnyt osin itse – yhteistyössä laitetoimittajien kanssa – ja osin konsulttien avustuksella. ”Konsultteja olisi varmasti käytetty apuna enemmänkin, sia. Niin sanottujen Low-Nox-polttimien tekniikka on kehitty- jos olisimme joutuneet hankkimaan uusia savukaasupesu- nyt paljon kymmenen viime vuoden aikana. Uusissa poltti- reita”, arvioi Patomeri. 2 / 2015 enertec 19