enertec 2/2015 - Page 16

VANTAAN ENERGIASSA VARAUDUTAAN SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: WIKIMEDIA Euroopan Unionin teollisuuspäästödirektiivi (IED) tiukentaa voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöraja-arvoja jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Entistä tiukempia säädöksiä tuli voimaan uusille laitoksille vuoden 2013 alusta ja vuodesta 2016 alkaen niitä tulee myös olemassa oleville laitoksille. Laitosten savukaasujen haitallisia päästöjä joudutaan vähentämään joko parantamalla kaasunpuhdistusta tai vaihtamalla polttoaineita puhtaammin palaviksi. Vantaan Martinlaakson voimalaitoksella harkitaan useitakin keinoja savukaasupäästöjen rajoittamiseksi. 14 enertec 2/ 2015