enertec 2/2015 - Page 14

”Pelletin kilpailukyky on hyvä muutaman megawatin kokoluokan lämmityskattiloissa, satojen kilowat- Bioenergia ry tien kokoluokasta ylöspäin. Tämänhetkinen öljyn hinta hidastaa investointipäätöksiä”, arvioi Lindholm. – tavoitteena edistää kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa Pienkäyttö junnaa Pelletin pienkäyttö kiinteistöissä on puolestaan kasva- – tähtäimessä uusiutuvan energian osuuden nut vain hieman. Pelletin hinta on alkuvuodesta noussut nostaminen puoleen koko energiantuotannosta ja ja loppuvuodesta laskenut. Maltillinen hinnannousu on energiaomavaraisuuden aste yli puoleen vuoteen useamman vuoden trendi myös muualla Euroopassa. 2030 mennessä Pelletin tuotannossa on tapahtunut myös muutoksia menneen vuoden aikana. StoraEnso perusti Kiteelle pellettitehtaan, Vapon Ilomantsin pellettitehdas käynnistet- – jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa tiin uudelleen ja Deletec rakentaa kuivausyksikön ja laajentaa Luumäen suljettuna ollutta pellettitehdasta. Pelletin vienti on kuitenkin loppunut lähes kokonaan. – jäsenet työllistävät suoraan tai välillisesti yli 20 000 ihmistä Bioenergia ry muistuttaa, että uusiin tehtaisiin investoiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kotimainen pellettitarjonta pystytään turvaamaan lähivuosina. ” Yksi mahdollisista biotalouden valttikorteista on pelletti. Lämpöyrittäjäksi tunkua? Vuosi 2014 oli siitä erikoinen, että sen aikana käynnistyi kiitettävästi uusia lämpöyrittäjäkohteita eri puolille Suomea. Ainakin 20 lämpöyrittäjävetoista kohdetta muutamasta sadasta kilowatista pariin megawattiin ovat omiaan lisäämään paikallista hakkeen ja pelletin käyttöä. Suurin kappalemääräinen lisäys on tullut Senaattikiinteistöjen sekä Puolustushallinnon Itä-Suomen alueen kilpailutuksesta. Julkishallinnon kohteita on noin puolet ja yritys- sekä taloyhtiökohteita saman verran. Lämpöyrittäjien riesana on kuitenkin rahoituksen saanti. Bioenergia ry:n mukaan pankkien ja sitä myötä myös Finnveran kiristyneet vakuusvaatimukset ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia jo suunnittelussa pitkällä olleissa kohteissa ja siirtäneet uusien hankkeiden käynnistämistä. ”Odotukset tulevaisuuden suhteen ovat tältä osin matalalla, syinä öljyn alhainen hinta ja rahoituksen heikko saatavuus lämpöyrittäjille. Suuremmassa kokoluokassa – eli energialaitoksista puhuttaessa – näkymä on parempi.” 12 enertec 2/ 2015 – jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa