enertec 2/2015 - Page 12

”Vero- ja tukipäätökset yhdistettynä kivihiilen maailman- eurosta 3,4 euroon MWh:lta ja sitä vastaava metsähaketuen markkinahinnan laskuun tekivät pahaa jälkeä kotimaisten polt- nosto ei vielä varmista kotimaisten kilpailukykyä suhteessa hii- toaineiden kilpailukyvylle. Tämän näkivät ja myönsivät myös leen. Sitä vastoin turveveron alennus 1,9 euroon ja sitä vastaava metsähaketuen nosto turvaa kotimais- päätöksentekijät ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin”, Lindholm analysoi. ”Turpeen osalta näen lupasuman jopa viimevuotista verotasoa suurempana ongelmana. Valitettavasti edistyminen luvituskysymyksessä on ollut huomattavasti nihkeämpää.” Lindholm myöntää, että metsähakkeen ” ten polttoaineiden aseman suhteessa kivihii- Bioenergia- leen. Tämä muutos ajoitetaan vuoden 2016 ala yhdistää alkuun – mutta riittävätkö nämä toimet turvaa- poikkeuksellisen laajasti suomalaista osaamista. maan kilpailukyvyn? Varmahan ei koskaan voi olla, myöntää Lindholm. ”Myös kivihiilen hintakehitys vaikuttaa asi- tuen ja turpeen verotuksen U-käännös pääsi aan. Kuitenkin on luonnollista, että kilpailu- yllättämään. Bioenergia ry ei kuitenkaan heit- kyky on sitä parempi, mitä alhaisempi on tur- tänyt pyyhettä kehään viime syksynä, vaikka todennäköisyys asian edistymiselle ei vaikuttanut kummoiselta. ”Tästä sitkeydestä on annettava kiitos yhdistyksen toimihenkilöille.” peen verotaso”, hän muistuttaa. Lindholmin ”päivätyö” on Kuopion Energian toimitusjohtajana. Bioteesit elävät vahvasti silläkin puolella, sillä yhtiö tuottaa puolet sähköstä ja kaukolämmöstä metsähakkeella ja puolet turpeella. Kivihiileen yhtiö on tosin joutunut turvautumaan Miten käy kilpailukyvyn? huonon turvetilanteen takia parina talvena, mutta sen osuus Bioenergia ry:n mukaan vuoden 2015 turveveron alennus 4,9 energiasta on tuolloin ollut vain 3–4 prosentin luokkaa. 10 enertec 2/ 2015