enertec 2/2014 - Page 82

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. JÄÄHDYTYKSESTÄ AURINKOENERGIAN MITTAUKSEEN KAUKOLÄMPÖ ON Suomen yleisin lämmitysmuoto ja läm- potentiaalivapaan ulostulon esim VAKiin, M-BUS-väyläliitän- mitysenergian alamittaus on tuttua jo monille paritaloasuk- nän tai jo tehtaalla valmiiksi integroidun radioluennan. kaillekin. Nollaenergia-periaatteella tehdyissä kerrostaloissa Etäluenta säästää aikaa ja rahaa. Yhteyden laitteisiin on jo huoneistokohtaisia lämpöenergiamittareita. Ostoskes- voi ottaa vuorokauden ajasta välittämättä ja niin usein kuin kuksissa, tavarataloissa ja jopa omissa kodeissa viilennetään haluaa. Energian myyjä saa energiamäärämittarista kulutustie- tiloja kesällä jäähdytyksen avulla. Samoin aurinkoenergiasta tojen lisäksi mm. tiedot tämän hetkisestä virtauksesta, takaisin- on alettu kiinnostua enenevässä määrin, onhan Suomessa virtauksesta, lämpötiloista, vikatiloista… kesällä suurempi aurinkoenergiamäärä kuin Keski-Euroo- Lämpöenergiamittari Sharky 775 on helppo asentaa ja passa. Kaikkien näiden energiamäärämittaukseen sekä läm- kaikki tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Kulutuksen histo- mityksen ja jäähdytyksen yhdistelmiin on Saint-Gobain Pipe riatiedot pysyvät mittarin muistissa 24 kuukautta. System Oy:llä tarjota kattava valikoima erikokoisia lämpöenergiamittareita. Saint-Gobain Pipe Systems Oy tuo maahan saksalaisen Lisätietoja eri vaihtoehdoista: Hydrometer GmbH:n ultraäänitoimista lämpöenergiamitta- Saint-Gobain Pipe Systems Oy, Anneli Kuusisto ria Sharky 775. Kaikkiin mittarityyppeihin saa etäluennan: sgps.finland@saint-gobain.com FLUIDCONTROL OY:N VALIKOIMAAN ON TULLUT NETHERLOCKS TURVATUOTTEET SEKÄ ELLIOT MANUFACTURING JOUSTAVA JATKOKARA NETHERLOCKS ON turvalaitteiden valmistamiseen erikoistu- avulla voit tuoda käsipyörän, käsikahvan tai toimilaitteen tur- nut yritys Hollannissa, joka on perustettu vuonna 1993. Yhtiön vallisempaan/helpompaan paikkaan. palveluksessa on 60 ammattilaista. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. lukitukset, käsi- Joustavia jatkokaroja on olemassa lähes jokaiselle venttiilityypille ja sen asentaminen vanhaan jo olemassa olevaan venttiileihin asennettavat VPI rajakytkin paketit, FAITH osaisku- venttiiliin on myös helppoa. Kohteita tämän tyyppiselle ratkai- testilaitteet ja venttiilien käyttölaitteet. sulle löytyy varmasti lähes jokaisesta tehtaasta ja tuota