enertec 2/2014 - Page 81

YHTEISNÄYTTÖPALVELU NOPEUTTAA KAAPELIEN PAIKANNUSTA KENTTÄTOIMINNASSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Maanrakennustöissä on teetettävä kaapeleiden sijaintiselvitys, jotta kaivinkone ei vahingossa katkoisi tärkeitä sähkö- tai telekaapeleita, kaasuputkia tai muuta infrastruktuuria. Johtojen sijaintitieto- ja näytönvarauspalveluista tunnettu Johtotieto Oy on alkanut tarjota uutta yhteisnäyttöpalvelua, jotta kaikkien samalla sijaintiselvitysalueella olevien putkien ja kaapelien sijaintinäyttö voitaisiin toteuttaa kerralla. KAAPELIEN SIJAINNIN selvittämisellä pyritään ehkäise- ”Nyt Johtotieto tarjoaa yhteisnäyttöpalvelua. Pyrimme sii- mään elintärkeän infrastruktuurin vaurioitumista. ”Johtotieto hen, että yksi henkilö näyttäisi kerralla kaikki samalla sijainti- Oy:llä on tältä alalta yli 20 vuoden kokemus”, Johtotiedon toi- selvitysalueella sijaitsevat kaapelit. Tämä