enertec 2/2014 - Page 77

ASIANTUNTIJUUTTA LAITOSTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEEN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN TURVALLISUUSTEKNISIÄ ASIANTUNTIJAPALVELUJA luja muun muassa laitosten ja prosessien käyttöönotossa sekä tarjoava Insteam Consulting aloitti työt vuonna 2010 yhdessä kattilalaitosten riskinarvioinneissa. Niin ikään räjähdyssuo- tarkastuspalveluja tarjoavan Insteam Oy:n kanssa. Yrityksen jauksen ja automaatiojärjestelmien toiminnan arviointi sekä toimintaan kuuluvat sekä turvallisuustekninen konsultointi että pelastus- ja paloteknisten suunnitelmien laatiminen ovat yrityk- erilaiset muut tekniset asiantuntijatehtävät. Pääkonttori sijaitsee sen kymmenen konsultin ja suunnittelijan perustöitä. Turussa, minkä lisäksi toimipisteitä on Harjavallassa, Tampereella ja Kotkassa. ”Keskeinen osa työtämme on laitosturvallisuuden suunnittelu ja arviointi”, täsmentää Insteam Consulting Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ketala. Yrityksen asiakkaat ovat paljolti energia- ja metsäteollisuuden toimijoita, jotka haluavat varmistaa voimalaitostensa ja prosessiensa turvallisuuden ja toimivuuden. Asiakaskuntaan kuuluu useita suuria näiden alojen yrityk- Myös ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä siihen liittyviä mittauksia tehdään aika ajoin, yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. ”Toimimme koko Suomen alueella sekä jonkin verran myös muissa Euroopan maissa. Konsultoinnin lisäksi järjestämme myös yrityskohtaisesti ’räätälöityä’ koulutusta asiakkaan tarpeiden mukaan”, Ketala mainitsee. ”Turvallisuuden ja käytettävyyden arvioinnille ja koulutukselle on u ͕