enertec 2/2014 - Page 76

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSIA RATKAISUJA KASVIHUONEKAASUJEN JA FORMALDEHYDIN AUTOMAATTISEEN MITTAAMISEEN UUSIUTUVAN ENERGIAN yleistyessä myös päästömittauk- kuin vähenevät. IED-direktiivin alaisissa polttolaitoksissa saadaan sen vaatimukset ovat muuttuneet. Esimerkiksi biokaasun pol- huomattavaa etua siitä, että formaldehydi-analysaattori on sama tossa syntyy formaldehydipäästöjä, jotka ovat ympäristölle ja laite, jolla on sertifiointi IED-direktiivin mukaisille päästömittauk- terveydelle haitallisia ja joiden mittaamiseksi ei aiemmin ole sille ja yhden analyysikomponentin lisäämisestä ei käytännössä ollut automaattisia menetelmiä. Samoin kasvihuonekaasujen aiheudu hankintahinnan tai huoltokustannusten nousua ZZ