enertec 2/2014 - Page 74

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PUUPOLTTOAINEEN KÄSITTELYLAITTEISTO VALMISTUMASSA UUTEENKAUPUNKIIN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KIINTEÄÄ POLTTOAINETTA käyttävän leijupetikattilalaitok- noin 1,8 miljoonaa euroa ja se allekirjoitettiin helmikuussa sen rakennustyöt etenevät Uudessakaupungissa. Teholtaan 32 2014. megawatin (MW) biomassalaitoksen pääurakoitsijana toimii Adven Oy. Polttoaineen käsittely- ja syöttölaitteistot voimalaitokselle toimitti Laitex Oy. ”Laitteistoasennukset työmaalla saatiin valmiiksi syyskuun 2014 lopulla. Niihin liittyvät sähkötyöt jatkuvat vielä loppusyksyllä”, kertoo Laitexin myyntijohtaja Jani Tuukkanen. Kokonaisuudessaan voimalaitos valmistuu keväällä 2015, ”Voimalaitokselle rakennettiin tuhannen kuution kolapohjatyyppinen polttoaineen vastaanottoasema, seulonta-asema ja kuljetin- ja syöttöjärjestelmä kahdelle kattilalle sekä tuhkanpoistojärjestelmä kattilan jälkeen”, Tuukkanen luettelee. ”Laitos käyttää tukipolttoaineena puupellettejä, joten myös pellettipolttoaineelle toimitettiin varastosiilo ja kuljetinjärjestelmä.” Lisäksi kokonaistoi Z]Z