enertec 2/2014 - Page 73

Kainuun Voima valitsi Once-järjestelmän polttoainetietojen seurantaan ja laadunvarmistukseen ”RESURSSISÄÄSTÖ ON TODELLA MERKITTÄVÄ” TEKSTI: PÄIVI TERVONEN Protaconin Once-polttoainetietojärjestelmä vapautti  kertaheitolla rutiinihommiin kulunutta työaikaa huomattavasti  Kainuun Voima Oy:ssä. Nyt resursseja jää tärkeimpään eli lämmön ja sähkön tuotantoon ja ylläpitoon.  Once-järjestelmässä käsitellään kaikki voimalaitokselle tulevat polttoaineet, kuormien kosteus-, lämpö- ja energiamäärät sekä hoidetaan päästökauppavelvoitteet. PROTACONIN ONCE-POLTTOAINETIETOJÄRJESTELMÄ ei vain nopeuta energialaitoksen raportointia vaan tuo sinne kokonaan uuden toimintamallin. Energiantuotantoketjun eri osapuolet voivat nyt syöttää mittaustulokset samaan järjestelmään ja tarkistaa reaaliajassa päivittyvän tilanteen. Toimintamalli vapauttaa resursseja koko tuotantoketjussa. ”Aikaisemmin meillä meni polttoainetietojen käsittelyyn ja laskutusperusteiden laatimiseen kolme työpäivää kuukaudessa, jotta edes laskutuspyynnöt saatiin tehtyä. Nyt saamme energiapohjaiset laskutuspyynnöt 4–6 tunnissa ja ne lähtevät päivässä. Silloin tarvitaan Oncen kaltaista järjestelmää, jol- sähköisesti. Resurssisäästö on todella merkittävä ja se on puh- loin mittausdata pystytään raportoimaan tehokkaasti. Once taasti Protaconin Once-järjestelmän ansiota”, käyttöpäällikkö yksilöi jokaisen kuormanäytteen ja pystymme tuottamaan Kimmo Keinänen Kainuun Voima Oy:stä sanoo. hyvinkin tiheästi analyysiä. Esimerkiksi pikakosteusmittalait- Järjestelmä on vähentänyt muutakin työtä, kuten välirapor- teella määritetty kosteusanalyysi kohdistuu automaattisesti tiet- tointia toimittajille. ”Sitä ei tarvitse enää tehdä, koska toimitta- tyyn näytteeseen”, toimitusjohtaja Henna Karlsson Prometec jat pääsevät itse seuraamaan raportteja reaaliaikaisesti järjes- Solutions Oy:stä kertoo. telmästä.” ”Kiitettävän arvosanan annan koko Protaconin kanssa teh- Yksi yhteistyökumppaneista on laadunvarmistuspalvelua Once-järjestelmän avulla Kainuun Voimalle tuottava Prometec dylle projektille, käyttöönotolle ja itse järjestelmälle”, Keinänen summaa. Solutions Oy. ”Voimalaitokselle voi tulla satakin kuormaa päivässä, mikä tarkoittaa sitä, että myös mittauksia tehdään sata Lisätietoja: www.protacon.com SIEMENSIN RATKAISUJA USEISIIN VOIMALAITOSPROJEKTEIHIN SIEMENS OSAKEYHTIÖ toimi merkittävässä roolissa Van- 2014–2015 ja uusii Vuosaari B -kombivoimalaitoksen auto- taan Energian JV1 -jätevoimalaprojektin automaation ja säh- maation ja sähköistyksen vuosina 2014–2016. Kesän 2014 köistyksen toteutuksessa vuosina 2012-2014. Voimalaitoksen aikana Siemens uudisti nopeassa aikataulussa myös Hana- automaatio toteutettiin modernilla SPPA-T3000 -automaatiojär- saari B-voimalaitoksen valvomoautomaation. jestelmällä, johon integroitiin saumattomasti myös Siemensin  Siemens on voimalaitosautomaation ja -sähköistyksen toimittamien kaasu- ja höyryturbiinien automaatio. Siemens globaali markkinajohtaja, joka on toiminut Suomessa jo lähes toimitti laitokseen myös generaattorikatkaisijan, keskijännite- 160 vuotta. Paikallinen huippuosaaminen yhdistettynä johta- kojeiston ja muuntajasuojaukset.  vaan teknologiaan takaa projektien onnistumisen ja korkean  Siemens Osakeyhtiö on vahvasti mukana myös Helsingin Energian voimalaitosten meneillään olevissa moderni- asiakastyytyväisyyden.   soinneissa. Siemens vastaa Salmisaaren A- ja B-voimalaitos- Lisätietoja: Jussi Uddfolk, johtaja, voimalaitosautomaatio ja ten sähköistyksen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta vuosina -sähköistys, jussi.uddfolk@siemens.com 2 / 2014 enertec 71