enertec 2/2014 - Page 70

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PYROLYYSISSÄ KÄYTETTÄVÄT PUMPUT TARJOAVAT UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TEKSTI: TONI HEIKKILÄ, ALUEMYYNTIPÄÄLLIKKÖ, SULZER PUMPS FINLAND OY VIIME VUOSISADAN alussa maapallolla asui vain miljardi ihmistä. Ihmiskunta kulutti tuolloin henkeä kohti laskettuna neljäsosan siitä energiamäärästä, minkä kulutamme nykyisin. Kahdessasadassa vuodessa maailman väkiluku on kasvanut seitsemään miljardiin. Samassa kahdessasadassa vuodessa maail- Maailman ensimmäiseen tuotantomittakaavan pyrolyysiöljyn tuotantolaitokseen valittiin luotettavat ja energiatehokkaat Ahlstar-prosessipumput. man energiankulutus on kasvanut 28-kertaiseksi. Lähes kaikki voidaan tehostaa entisestään rakentamalla pyrolysaattori leiju- kasvu on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Jo nyt on kerroskattilan yhteyteen. Kattilan pohjalla oleva kuuma hiekka selvää, että fossiilisen energian käyttömme tuloksena fossiilis- kierrätetään pyrolysaattoriin ja takaisin kattilaan. Lämmönkäy- ten polttoaineiden saatavuus heikkenee tulevaisuudessa. Fossii- tön integrointi ja jäämien poltto tekevät koko prosessista erit- liset energiavarat ovat rajalliset, ja esiin on noussut myös vaka- täin tehokkaa