enertec 2/2014 - Page 69

Ei mikään palanen kakkua. Tutkimusta ja tekoja turvallisen tulevaisuuden puolesta. TEHOKKUUTTA TURBIININ KUNNOSSAPITOON TELATEK ON ollut Suomessa edelläkävijä on-site-koneistuk- sen ja termisen ruiskutuksen soveltamisessa höyryturbiinien kunnostuksessa. Ensimmäisen kerran näitä tekniikoita käytettiin Loviisan ydinvoimalaitoksessa 80-luvun alussa, ja sen jälkeen kehitys on johtanut siihen, että kaikki höyryturbiinin kriittiset osat voidaan kunnostaa paikan päällä voimalaitoksen Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta: Kokenut riskiasiantuntija suunnitteluprojekteihinne Puolueettomat 3. osapuolen riskianalyysit järjestelmille tuki, vaatimuksenmukaisuus ärjestelmille ja tuotteille: Luotettavuusanalyysit: FMEA, RAM, LCC, RCM Riskianalyysit: Hazop, SIL, LOPA, Riskitasot, Prosessi-FMEA : EN 61508, dokumentointi kurssit: www.reliabilityacademy.fi AL Safety Design - Reliability Academy Finland +358-9-884 3066, info@alsafety.com, tiloissa. Esimerkiksi roottorit, pesät, jakotasot, tiivistepinnat ja laakerikaulat korjataan vain niiltä osin kuin ne ovat kuluneet. Korjaus tehdään siten, että osien alkuperäiset mitat säilyvät. Tällöin vältetään mittavat sisäpuoliset koneistukset, jotka lopputulos, mikä johtaa jatkossa vähäisempään korjaustarpee- on tehtävä koko jakotason koneistuksen jälkeen. Ajansäästöä seen ja suurempaan käyttövarmuuteen. lisää lastaus- ja kuljetusvaiheiden poisjäänti. Samalla vältetään myös kuljetuksiin liittyvä myöhästymisriski. Telatekin korjausmenetelmää on sovellettu yli 30 vuoden ajan paitsi Suomessa myös Suomen ulkopuolella. Turbii- Korjauksessa käytettävät materiaalit ovat tyypillisesti run- nin koko ei rajoita menetelmän käyttämistä. Suurimmat hyödyt saasti seostettuja, ja seostuksella hallitaan kulumis- ja korroo- saavutetaan kuitenkin isoissa turbiineissa, joiden osien kuljetus siokestävyyttä. Täten lisäetuna on korjattujen kohteiden monin vaatii erikoistoimenpiteitä. verroin parempi kulumiskestävyys alkuperäisiin verrattuna. Oikeilla materiaaleilla saavutetaan jopa alkuperäistä parempi Lisätietoja: www.telatek.fi 2 / 2014 enertec 67