enertec 2/2014 - Page 66

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. OLOSUHTEISTA RIIPPUMATONTA ENERGIATEHOKKUUTTA LÄMPÖPUMPPUKYTKENTÄISELLÄ PESURILLA KAUKOLÄMPÖVERKON PALUULÄMPÖTILOJEN kohoaminen tuhoaa perinteisen lauhdutintyyppisen savukaasupesurin lämmön talteenoton biolämpölaitoksissa. Tunnistatko tämän liiketaloudellisen riskin omassa lämmöntuotannossasi? Caligo on kehittänyt savukaasupesuriratkaisun, jonka lämmön talteenotto säilyy korkealla tasolla myös silloin, kun kaukolämpöverkon paluulämpötilat nousevat esim. 55–60°C:n tasolle. Poltettaessa haketta kattilan normaaleilla ajoparametreilla savukaasupesurin lämmön talteenotto säilyy tällöin jopa 25 %:n tasolla. Teknisesti ratkaisu perustuu pesurin kahden lauhdevyöhykkeen ja ammoniakkilämpöpumpun saumattomaan termodynaamiseen yhteistyöhön Caligo Industria Oy:n patentoimalla teknologialla. Ratkaisu on paketoitu tehdasvalmisteiseksi tuotteeksi, joka soveltuu erityisen hyvin biolämpölaitoksiin kokoluokassa 3–22 MW. Liiketaloudellisesti ratkaisulla on merkittävä rooli lämpölaitosten energiatehokkuuden parantajana. Energiasäästöä syntyy nyt tasaisesti korkealla tasolla koko lämmityskauden ajan riippumatta siitä, mitkä ulkoiset olosuhteet laitoksella ovat. Caligon va