enertec 2/2014 - Page 64

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SICK TUO VARMUUTTA NOPEALLA JA KESTÄVÄLLÄ MITTAUSTEKNIIKALLAAN Jätteenpolttolaitosten käyttäjien tulee tietää mahdollisimman nopeasti savukaasujen puhdistusprosessiensa tila. RAAKAKAASUNMITTAUS JA SICK OVAT ”PERFECT MATCH” Savukaasujen puhdistuslaitteiston tulee varmistaa, että savukaasupäästöt eivät ylitä sallittuja raja-arvoja, esimerkiksi direktiivin WID 2000/76/EU mukaan. Tämän vuoksi kysymyksessä ei ole yksistään soveltuva savukaasujen puhdistusjärjestelmä Jätteistä Energiaksi -laitoksilla. Yhtä tärkeää on mittausjärjestelmä, joka tuottaa nopeasti ja luotettavasti tiedon haitallisten aineiden pitoisuuksista ennen savukaasujen puhdistusjärjestelmää. VARMUUTTA NOPEALLA JA KESTÄVÄLLÄ MITTAUSTEKNIIKALLA Absorbenttien optimaalinen annostelu päästöraja-arvojen noudattamiseksi Nopea reagointi haitallisten aineiden piikkeihin Turvallisuutta jätteensyöttöön Säästöjä säännöllisiin laitosrevisiohin. RAAKAKAASUNMITTAUKSELLA ON SUURI MERKITYS Jätteensyöttö - sekoitettuna kuljettimella - tapahtuu optimaalisesti polttoa varten. 62 enertec 2/ 2014 Absorbenttien syöttöä voidaan säädellä nopeasti ja luotettavasti. Raakakaasuarvoja mitataan jatkuvasti ja niiden perusteella säädetään absorbenttien suihkutusta savukaasujen puhdistukseen. MITTAUSPERIAATE USEILLE KOMPONENTEILLE Mittaustarve ja paikalliset olosuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä mittausperiaatteen valinnassa: in-situ- tai näytettäottava tekniikka. SICK laitevalikoimasta löytyvät molemmat tekniikat ja henkilökuntamme osaa suositella parhaimman ratkaisun. In-situ-periaate suoraan kanavassa mittaamiseen sopii erinomaisesti yksittäiskomponenteille kuten HCI. Useiden komponenttien mittaustarpeissa kuten HCl, SO2 ja H2O voi kuuma-märkä -näytettäottava mittaustekniikka olla ideaalinen. Lisäksi O2-mittaus zirkonioksidianturilla on mahdollista lisätä mittausjärjestelmään. SÄÄSTÖPOTENTIAALIA ILMASSA HCl ja SO2- korrosoivien komponenttien mittaus ja puhdistuskemikaalien kulutuksen optimointi MCS300P HW -analyysijärjestelmän avulla säästävät kustannuksia. Esimerkiksi 10 %:n säästö absorbenttikemikaaleissa maksaa mittalaiteinvestoinnin takaisin jo 1-2 vuodessa. MCS300P HW ON SUUNNITELTU ERITYISESTI KORROSOIVIEN SAVUKAASUKOMPONENTTIEN MITTAUKSEEN. JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA JA ETUJA OVAT MM. Avoin rakenne analyysitilassa tai analyysikaappiin asennettuna Kuuman kaasun mittaus ilman lauhdutinta Samanaikainen HCl-, SO2- ja H20-mittaus Muut kaasukomponentit ovat lisäksi mahdollisia, esimerkiksi CO, NO, NH3 Suuri näytekaasun tilavuusvirta ja täten nopea reaktioaika (n. 30 sekuntia) Kestävä suora mittauskyvetti Korroosiota kestävä muotoilu Tehokas karkeasuodattimen automaattinen puhdistus Pitkä käyttöaika (yli 10 vuotta) Sisäinen kalibrointisuodinjärjestelmä automaattiseen laadunvarmistukseen ilman kalibrointikaasua Alhaiset huoltokustannukset Lisätietoa: Kari Karhula