enertec 2/2014 - Page 60

Savukaasujen dioksiini- ja furaanipitoisuuksia ei mitata jatkuvatoimisesti. Nämä pitoisuudet selvitetään ottamalla määräajoin näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Voimalaitoksella on myös HRSG-höyrygeneraattori, jonka päästöjä analysoidaan Sickin laitteilla. Karhula uskoo, että voimalaitosten päästömittausten tarve lisääntyy koko ajan. ”Yleisestikin ottaen kaasumittauksille on yhä enemmän aihetta. Aina kun jätemateriaalia poltetaan, tarvitaan tämäntyyppisiä mittauslaitteistoja.” ”Tulevaisuudessa savukaasupäästöistä mitataan varmastikin nykyistä enemmän myös hiukkaspäästöjen kokojakaumaa sekä elohopea- ja rikkitrioksidipitoisuuksia. Niin ikään kasvihuonekaasujen jatkuvatoiminen mittaus yleistyy. Tällaisia mittausjärjestelmiä tarvittaisiin myös monenlaisilla teol \