enertec 2/2014 - Page 58

Kaukolämpöakkuun voidaan varastoida 10 000 kuutiota vettä, jonka lämpötila on +100 °C. Pienempi säiliö oikealla on tarkoitettu kevyen polttoöljyn varastointiin. muuttajat asensi pääosin VEO, mutta myös Vaconin henkilös- joka toimii prosessiautomaation, teollisuusautomaation ja logis- töä oli mukana asennuksissa”, sanoo Ollila. tiikan automaation aloilla. Kaasuanalysaattorit ja virtausmittarit ovat osa varsin kattavaa tuoteportfoliota. Hänen mukaansa Vacon on viime aikoina toimittanut taajuusmuuttajia useisiin muihinkin Suomen voimalaitoksiin. Näitä ovat esimerkiksi Vaskiluodon Voiman ja Westenergyn voimalaitokset Vaasassa, Lahti Energian ja Jyväskylän Energian uusimmat laitokset, sekä Kaukaan Voiman ja Keravan Energian biovoi- ” ”Jätteenpolttoasetus edellyttää, että Jätteenpolttoasetus polttolaitosten päästörajoja noudatetaan edellyttää, että ja valvotaan. Kaasuanalysaattorit ja -antu- polttolaitosten päästö- rit näyttävät, toimiiko laitos sallittujen raja- rajoja noudatetaan ja arvojen puitteissa”, Sick Oy:n tuotepääl- valvotaan. malaitokset. Uusiakin voimalaitostoimituksia on vireillä. likkö Kari Karhula perustelee savukaasuanalyysin tarvetta. Sick toimitti Vantaan laitokselle jatku- vatoimiset kaasuanalysaattorit syksyllä 2013, minkä jälkeen laitteet asennettiin ja otettiin käyttöön. Ne suunniteltiin ja val- Piippujen savukaasut analysoidaan huolella Savukaasuanalysaattorit Vantaan voimalaitokselle suunnitteli ja toimitti Sick Oy. Yhtiö kuuluu saksalaiseen SICK-konserniin, 56 enertec 2/ 2014 mistettiin Sickin tehtailla Saksassa. Laitteilla mitataan savukaasujen sisältämiä fluorivetyhapon, kloorivetyhapon, rikin ja typen oksidien ja TOC:n