enertec 2/2014 - Page 54

Poltettavat jätteet kootaan betonibunkkeriin, jonka korkeus on 38 metriä. Automaatiojärjestelmä suunniteltiin Suomessa Paineilmakuivaimet ehkäisevät jäätymistä Siemens vastasi jätevoimalaitoksen pääautomaatiojärjestel- Vantaan uuden jätevoimalaitoksen paineilmalaitteistot ja ruu- män toteutuksesta. ”Järjestelmä suunniteltiin kokonaisuudes- vikompressorit toimitti Kaeser Kompressorit Oy. ”Laitetoimi- saan Espoossa ja sen toteutukseen käytettiin kaikkiaan lähes tukseen kuului koko paineilmajärjestelmä – kompressorit, kuivaimet ja ohjauskeskus. Vastasimme myös kymmenen henkilötyövuotta. Laitoksen SPPAT3000 -järjestelmään integroitiin saumattomasti myös höyry- ja kaasuturbiinien automaatio ja kattiloiden turvallisuuteen liittyvä automaatio”, Uddfolk kertoo. ”Järjestelmälaitteet toimitettiin valtaosin Saksasta, mutta suomalainen alihankkijamme valmisti automaatiokaapit, joihin laitteet asen- ” lupa-asioista ja vaatimustenmukaisuusvakuu- Voima- tuksista”, Kaeserin projekti-insinööri Timo laitoksella on Harakka luettelee. oma päävalvomo, Paineilmalaitteistoilla on käyttökohteita joka on jatkuvasti Vantaan voimalaitoksella sekä pölynpoistossa miehitettynä. että itse polttoprosessissa. Pöyry-Yhtiöt suunnitteli paineilmajärjestelmän yhteistyössä Vantaan Energian kanssa. nettiin.” Tehdastestit järjestettiin yhdessä Vantaan Energian kanssa Siemensin tiloissa Espoossa. ”Voimalaitoksella on oma päävalvomo, joka on jatkuvasti Kaeser toimitti laitokselle kolme ruuvikompressoria, joista kaksi on vesijäähdytteisiä ja yksi ilmajäähdytteinen. Nämä miehitettynä. Myös Siemens voi tarvittaessa auttaa asiakasta 250 kilowatin (kW) kompressorit ovat tyyppiä FSD471 ja tuot- laitoksen ongelmatilanteissa suojatun etäyhteyden välityksellä. tavat paineilmaa 47 kuutiota minuutissa konetta kohti. ”Lisäksi Siemens tekee tyypillisesti järjestelmien kunnossapidosta asiak- jokaiselle kompressorille asennettiin erillinen paineilmakui- kaidensa kanssa huoltopalvelusopimuksen, johon liittyy myös vain, joka estää putkistojen jäätymisen kovilla pakkasilla”, automaatiojärjestelmän käytettävyystakuu.” Harakka kertoo. ”Laitoksen koko ja monimutkaisuus sekä useiden päälai- Toimitukseen kuului myös paineilmalaitteiston ohjauskes- tetoimittajien aikataulujen yhteensovittaminen toivat projektiin kus, 15-kuutioinen paineilmasäiliö sekä paineilmajärjestelmän omat haasteensa. Jätevoimalaitoksen automaatiojärjestelmän asennus- ja käyttöönottotyöt. Lisäksi Kaeserin suomalainen ali- toteutus oli Suomen mittakaavassa meillekin poikkeuksellisen hankkija asensi laitteille putkistot. laaja hanke”, Uddfolk toteaa. 52 enertec 2/ 2014 Paineilmalaitteiston ohjauskeskus sijaitsee voimalaitok-