enertec 2/2014 - Page 53

Turbiinit työmaalle syksyn 2013 aikana Vantaan uuden voimalaitoksen sähköteho on 80 megawattia (MW) ja kaukolämpöteho 120 MW. Siemens toimitti laitokselle energiantuotannon pääkomponentteja, kuten höyry- ja kaasuturbiinin sekä niihin liittyvät generaattorit. ”Toimitukseen kuului näiden pääkomponenttien lisäksi myös laitoksen pääautomaatiojärjestelmä sekä merkittävä osa laitoksen sähköistyksestä. Siemens toimitti muun muassa voimalaitoksen keskijännitekojeiston, generaattorikatkaisijan sekä muuntaja- ja verkkoliitäntäsuojaukset”, liiketoimintayksikön johtaja Jussi Uddfolk Siemensiltä täsmentää. Turbiiniteholtaan 55 MW:n höyryturbiini valmistettiin Siemensin tehtaalla Saksassa ja 32 MW:n kaasuturbiini Ruotsissa. Turbiinit ja generaattorit kuljetettiin työmaalle erikseen Vuosaaren sataman ja Kehä-III:n kautta ja koottiin paikan päällä. Turbiinien asennustyöt alkoivat syksyllä 2013. ”Laitoksella tulistetaan arinakattiloiden höyry kaasuturbiinin jälkeisessä jätelämpökattilassa ennen kuin se johdetaan höyryturbiinille sähköntuotantoon. Höyryn korkeampi lämpötila parantaa laitoksen sähköntuotannon hyötysuhdetta.” 2 / 2014 enertec 51