enertec 2/2014 - Page 52

Voimalaitoksen kriittisten osien kunnossapitoa yli 30 vuoden kokemuksella Turbiini: roottorin kunnostus, pesien korjaukset, jakotasot, tiivistepinnat, venttiilit, valkometallilaakerit Kattila: tarkastukset, korjaussuunnitelmat, painerungon korjaukset, putkien suojauspinnoitukset Polttoaineen syöttö: murskaimien kulumisen hallinta, syöttöruuvien kunnostukset, syöttökourujen ja -putkien suojauspinnoitukset Kunnostukset ja korjaukset myös avaimet käteen -palveluna. Laitoksen valvomossa seurataan ja ohjataan polttoprosessia. on 38 metriä, mutta normaalisti allas täytetään vain noin puoliväliin. Kaksi jätekahmaria siirtää jätteet altaasta suppiloihin, josta ne päätyvät polttokattiloihin. Suurikokoisimmat jätteet murskataan ennen polttoa. ”Vuosittain laitos polttaa noin 320 000 tonnia yhdyskuntajätettä noin ” Vuosittain 95 prosentin hyötysuhteella”, Patomeri laitos polttaa mainitsee. Voimalaitoksessa on lisäksi noin 320 000 tonnia yhdyskuntajätettä noin 95 prosentin hyötysuhteella. maakaasulla toimiva kaasuturbiini. Valmistuttuaan Långmossenin voimalaitos tuottaa noin kolmasosan Vantaan Energian alueella tarvittavasta sähköstä ja puolet Vantaan kaukolämmöstä. Laitoksesta saatava sähkö siirretään läheiselle Vaaralan sähköasemalle, joka sijait- see Porvoonväylän varrella Fazerin tehdasalueen vieressä. ”Laitos tuottaa Vantaan Energialle kaukolämmön peruskuorman. Tarvittaessa lisälämpöä tuotetaan Martinlaakson voimalaitoksella sekä pienemmissä lämpökeskuksissa”, sanoo Patomeri. Energia-messut: osasto A718 www.telatek.fi puh. 0207 347 040 50 enertec 2/ 2014 ”Voimalaitoksen hinta oli 300 miljoonaa euroa. Laitos kestää käytössä todennäköisesti ainakin 30 vuotta.”