enertec 2/2014 - Page 50

Vantaan Energian uusi voimalaitos tuottaa suuren osan kaupungin sähköstä ja kaukolämmöstä. KYMMENKUNTA VUOTTA sitten Vantaalla suunniteltiin Uuteen voimalaitokseen rakennettiin kaksi jätteenpoltto- pääkaupunkiseudun sekajätteiden kaasutuspolttoa Martinlaak- linjaa, joissa on erilliset kattilat. Arinakattilat toimitti sveitsi- son voimalaitoksella. Lupien saaminen hank- läis-japanilainen Hitachi-Zosen. Kattiloiden keelle kuitenkin viivästyi, ja lopulta jätteen- asennus alkoi lokakuussa 2012. Ensimmäi- polttoprojektista Martinlaaksossa luovuttiin. Långmossenin alueelle rakennettavan polttolaitoksen hanke lähti liikkeelle, kun pääkaupunkiseudun jätehuollosta vastannut YTV – nykyisin HSY – järjesti tarjouskilpailun jätteiden energiahyödyntämisestä vuonna 2008. ” Joka arkipäivä laitokselle set jätekuormat tuotiin koepolttoon maaliskuussa 2014. tuodaan 140 jäte- Vuosittain poltetaan 320 000 autollista eli 1 400 tonnia jätettä tonnia jätteitä. Laitoksen polttoaineeksi kerätään yhdyskun- Vantaan Energia voitti tarjouskilpailun. tajätettä pääkaupunkiseudulta ja muualta Projektin yksityiskohtaisempi suunnittelu Uudeltamaalta, suunnilleen Hangon ja Por- lähti käyntiin vuonna 2010. Pöyry-Yhtiöt tuli hankkeeseen voon väliltä. Joka arkipäivä laitokselle tuodaan 140 jäteautol- pääsuunnittelijaksi, mutta myös Vantaan Energia oli tiiviisti lista eli 1 400 tonnia jätteitä. Poltettavaksi tuleva jäte on syn- mukana suunnittelutyössä. typaikkalajiteltua sekajätettä eli siitä on poistettu ne materiaa- ”Rakennustyöt tontilla lähtivät käyntiin syyskuussa 2011”, kertoo projektijohtaja Kalle Patomeri Vantaan Energiasta. ”Kaiken kaikkiaan hankkeessa on ollut mukana pitkälti yli lit, joita voidaan hyödyntää muulla tavoin kuin energiaksi polttamalla. ”Jätteet ajetaan sisään vastaanottohalliin ja kipataan sieltä sata alihankintayritystä. Työmaalla oli enimmillään töissä noin betonibunkkerialtaaseen, johon mahtuu noin kymmenen päi- 700 henkilöä, jotka edustivat viittätoista eri kansallisuutta – vän jätekertymä Etelä-Suomen alueelta”, Patomeri selostaa. valmiilla laitoksella on pysyvästi töissä noin 50 henkilöä.” Jätealtaan pituus on 55 metriä ja leveys 25 metriä. Korkeutta 48 enertec 2/ 2014