enertec 2/2014 - Page 5

e mm - ja e Lask keski koja rk n-, pie niteve n urjä su Sähköverkon toimintavarmuus kuntoon! Johdonmukainen sähköverkon hallinta alkaa verkostolaskentadokumentaatiosta. Kokenut asiantuntijaryhmämme luo dokumentaation NEPLAN-ohjelmistolla. Tarjoamme myös elinkaaripalveluja verkoston ylläpidon dokumentointiin ja hallintaan. Nostetaan sähkönjakeluverkkosi toimintavarmuus uudelle tasolle! Etuja ja hyötyjä – dokumentaatio on osa kunnossapitoa – vianetsintä helpottuu – käyttökeskeytyksien kestot lyhenevät – tulevien laajennusten hallinta helpottuu – tarkastustoiminta selkeytyy – toimitusten rajapintojen sopiminen selkeytyy – hyväksyttämistoiminnat helpottuvat – mitoitusperiaatteet dokumentoituvat – site-toiminnot ja yhteistoiminta selkeytyy Muita laskentapalvelujamme sähkömagneettisten ilmiöiden laskenta (CEM) – lujuuslaskenta (FEM) – virtauslaskenta (CFD); lämpö ja jäähdytys Lisätietoja: www.elomatic.com/en/promotions/verkostolaskenta.pdf Ota yhteyttä! Jari Åberg, Senior Design Manager Tel. (02) 412 4487 Mob. 050 401 5559 jari.aberg@elomatic.com Veikko Pihlava Project Manager Tel. (02) 412 4415 Mob. 040 507 3973 veikko.pihlava@elomatic.com Elomatic, Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku Tel. (02) 412 411 www.elomatic.com