enertec 2/2014 - Page 46

ILMOITUS TSCAN TEKEE TARKKAA TYÖTÄ KUVAT: INSPECTA / KARIN METSÄPELTO Inspecta suorittaa kattiloiden höyrystinosien ja tulistimien tarkastuksia Suomessa vielä tuntemattomalla laitteella. Magneettisten materiaalien paksuutta mittaava TSCAN on erinomainen väline toistuviin skannauksiin. Se on suunniteltu erityisesti höyrystinosien mittaamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden putkien sekä monien tasaisten pintojen mittaamiseen. Luotettavaa tietoa lyhyessä ajassa Tarkastus-, testaus- ja sertifiointipalveluistaan Suomessa tunnettu Inspectan hankki itselleen TSCAN-laitteen vuonna 2012. Hankintapäätöksen takana olivat loistavat kokemukset Inspectan Ruotsin yhtiössä, joka oli skannannut useita kohteita Ruotsissa. ”Tämän perusteella mekin hankimme laitteen, voidaksemme tarjota asiakkaille nopean ja luotettavan menetelmän, jotta laitoksia voidaan käyttää tehokkaammin – käyttövarmuudesta tinkimättä”, kertoo Inspecta Suomen kaupallinen johtaja Jukka Verho. Laitteen suurimpana etuna onkin mittaustulosten korkea toistettavuus ja toistotarkkuus. Ainutlaatuisen siitä tekee myös ei löydetä manuaalisen mittauksen mittausepävarmuuden tapa saada paljon luotettavaa tietoa lyhyessä ajassa. Lait- vuoksi”, Verho esittää. teella voidaan skannata nopeasti suuriakin alueita ja mittaus- TSCAN-skanneri, kiipeää ja laskee putken pintaa pitkin tuloksista saadaan siirrettyä tietoa asiakkaan käyttöön jo tar- skannaten sen paksuutta. Laitteen toiminta poikkeaa perintei- kastuksen ollessa käynnissä. sestä pulssikaiku-mittausmenetelmästä, sillä se ei tarvitse kyt- ”Skannaustarkastus ennen putkiston vaihtamista on asiak- kentäainetta. Magneettisten materiaalien paksuusmittausten kaillemme hyvin kustannustehokasta, sillä vaihdettavan put- lisäksi laite soveltuu austeniittisen kerroksen omaavien putkien kiston laajuutta saatetaan liioitella tai vikaantunutta aluetta skannaukseen. 44 enertec 2/ 2014