enertec 2/2014 - Page 41

”Esimerkiksi Saksassa on sähköä tuottavia aurinkokennoja paljon käytössä. Energiantuotantoa on vaikea ennustaa, ja siitä syntyy riski, että verkkoon voi ajoittain tulla enemmän sähköä kuin kulutetaan. Automaatiojärjestelmillä voidaan ajoittaa sähkön tuottamista oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.” ” Älykkäillä ratkaisuilla voidaan ohjata kulutusta edullisimpiin ajankohtiin. Energiantuotannon ennustamattomuus hankaloittaa verkon tehotasapainon ja jännitetason ylläpitämistä. Tulevaisuudessa myös energian kysynnän ennakoiminen voi olla vaikeampaa, kun esimerkiksi pientuotanto ja sähköautot lisääntyvät. Tätä varten tarvitaan sähkön varastointia. 2 / 2014 enertec 39