enertec 2/2014 - Page 40

BIO - LÄMPÖKESKUKSET KATTILAT 20…10 000 kW Polttoaineita: Metsätähde-, kokopuu- ja kantohake, puru, kierrätyspuumurske, kuori, pelletti, briketti, pelto bio-polttoaineet sekä palaturve Kosteus 5 400 mm Korkean käyttöasteen (99 %) ja puhtaan kaasutuspolton (pölypäästö ~ 20 mg/nm³ ja CO ~ 50 ppm) ansiosta LAKA Y - kaasutuspoltto kattilalla on vain yksi nuohous- / huoltoseisokki vuodessa Omakäyttö energian tarve vain ~ 0,5 % 125 % LAATUKATTILA OY Vihiojantie 10, 33800 Tampere www.laka.fi Puh. 03 214 1411 YLPEÄNÄ ESITÄMME Tulenkestävän muurauksen ammattilaiset Suomen laajin materiaali verkosto ”Uudenlaisilla muuntamoautomaation järjestelmillä nähdään, missä kohdassa verkkoa on vikatilanteita ja miten ne vaikuttavat sähkönjakeluun. Verkon eri pisteistä saadaan ajantasaista tietoa verkonhallinnan tueksi”, Haapamäki selostaa. ”Kun vikapaikat saadaan tarkasti selville, valvomo voi reitittää sähköä uudelleen ja pienentää vian – esimerkiksi myrskyvaurion – vaikutusaluetta. Korjaajillekin saadaan tarkempaa tietoa vian sijainnista.” ”Tarjoamme älykkään verkon tuotteina älykästä muuntamoautomaatiota, samoin kuin energianhallintaratkaisuja sekä älykkäitä mittareita. Kaikki nämä tuotteet ovat nyt jo saatavilla”, Haapamäki sanoo. Älykkäät ratkaisut tukevat hajautettua tuotantoa Haapamäen mukaan uudet älykkään verkon ratkaisut myös tukevat uusiutuvan energiantuotannon integroimista sähköverk- Päivystys 24/7 - 09 8386 4300 koon. Kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan yhä enemmän ja entistä hajautetummin, sähköverkkojen toiminnan ja toimintavarmuuden turvaaminen käy nykyistä haasteellisemmaksi. 38 enertec 2/ 2014